1. Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2. Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!

3. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego.

4. Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.

5. Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.

6. Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.

7. Bo go czynisz błogosałwieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

8. Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.

9. Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.

10. Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi!

11. Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich!

12. Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,

13. bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.

14. Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina