1. Kierownikowi chóru. Na melodię: Lilie świadectwa... Asafowy. Psalm.

2. Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,

3. przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc!

4. O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

5. Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli?

6. Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami.

7. Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.

8. Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

9. Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

10. Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.

11. Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi.

12. Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki.

13. Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,

14. że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają?

15. Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl;

16. i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, "latorośl, którą umocniłeś dla siebie".

17. Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza!

18. Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

19. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

20. Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina