1. Undorral tekintek saját életemre, szabadon hagyom, áradjon panaszom, gyötrõdõ lelkemet kiöntöm.

2. Esengek Istenhez: Ne ítélj el! Hadd tudjam meg, miért támadtál meg!

3. Hasznod van tán abból, ha erõszakhoz nyúlsz, kezed remekmûvét hogyha meggyalázod, a bûnösök terveit meg jóváhagyod?

4. Csak tán nincs húsból a te szemed is, hogy mint ember szokott, te is csak úgy lássál?

5. Napjaid hasonlók az ember napjaihoz, s esztendeid az ember éveihez,

6. hogy bûnöm keresed s kutatsz vétkem után,

7. noha jól tudod, hogy nem vagyok bûnös? Nem szabadít ki senki sem kezedbõl?

8. A te kezed formált és teremtett, most meg mást gondoltál, s elpusztítasz?

9. Agyagból formáltál - csak emlékezzél! -, s most újra porrá változtatnál vissza?

10. Nemde kiöntöttél, mint a tejet szokták, aztán sajt módjára hagytál megalvadni.

11. Bõrbe meg húsba nem te öltöztettél, s csontokkal, inakkal nem te szõttél át?

12. Életet, kegyelmet te adtál nekem, õrködj hát éberen a lelkem fölött!

13. Bár elrejtetted mélyen a szívedben, tudom jól: ezt forgattad elméd rejtekében.

14. Amikor vétkezem, leskelõdsz utánam, nem akarsz bûnömtõl megszabadítani.

15. Hogyha bûnös vagyok, akkor jaj nekem! De nem büszkélkednék, ha igaz volnék is: jóllaktam szégyennel, nyomor italával.

16. Hogyha gõgös volnék, oroszlán módjára üldözõbe vennél, megmutatnád rajtam csodatevõ erõd.

17. Újra támadást indítasz ellenem, ádáz haragodat egyre sokasítod, mindig friss csapatok szállnak velem harcba.

18. Miért hoztál elõ anyámnak méhébõl? Haltam volna meg, mielõtt szem látott!

19. Úgy volnék csak, mintha sose lettem volna, vittek volna sírba anyámnak méhébõl.

20. Éltem napjainak nem kevés a száma? Vedd le rólam szemed, hadd örüljek egy kicsit,

21. mielõtt elmegyek, s vissza nem térek a sötétség és az árnyék országából.

22. A sötétség honából, hol nincs semmi rend, hol a napvilág is fekete éjszaka.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina