1. Temáni Elifáz válaszolt és így szólt:

2. Hajthat-e az ember hasznot az Istennek? Akinek esze van, csak magának használ.

3. Mit használ az a Mindenhatónak, hogyha jámbor vagy, vajon mit nyer vele, ha utad bûntelen?

4. Csak nem azért büntet, hogy az Istent féled, emiatt talán nem száll veled perbe?

5. Vajon nem (elég) nagy a romlottságod, és a bûnösséged nem végtelen tán?

6. Ingyen szedtél zálogot atyádfiaitól, a meztelen szegénynek elvetted ruháját.

7. A szomjazó embernek nem kínáltál vizet, s az éhezõtõl megtagadtad a kenyeret.

8. A szegényt kiforgattad minden földjébõl, és a tekintélyes most lakhat rajta.

9. Üres kézzel küldted el az özvegyeket, az árváknak meg összetörted a karjuk.

10. Ezért fognak körül kötelékek, és ezért tört rád hirtelen rettegés.

11. Elsötétült a fény, úgyhogy nem látsz többé, elborított a vizek áradata.

12. Tán nem odafent van az Isten az égben? És talán nem látja a csillagok fejét?

13. Épp mert odafent van, szóltál: "Mit tud az Isten? Felhõtakarón át tud-e ítélkezni?

14. Felhõk takarják el azért, hogy ne lásson, ott fönt jár-kel az égi körökön."

15. Régmúlt idõk útját akarod tán járni? Az istentelen embereknek útját,

16. akiket idõnap elõtt elragadott; akiknek alapját víz öntötte el,

17. akik azt mondták Istennek: "Távozz tõlünk! Hisz mit tehet ellenünk a Mindenható?"

18. Mégis minden jóval megtöltötte házuk. S a gonoszok szíve távol marad tõle.

19. A jámborok látták és örültek neki, a tiszta szívû meg kinevette õket:

20. "Valóban, a hatalmuk odavan, tûz emésztette föl a hagyatékuk."

21. Légy újra jó hozzá és élj békességben, és megint boldogság lesz az osztályrészed.

22. Fogadd el szájából a tanítását, szavait vésd be mélyen a szívedbe!

23. Hogyha alázattal visszatérsz az Úrhoz, és az álnokságot kiûzöd sátradból,

24. ha az aranyércet csak pornak tekinted, Ofir aranyát csak patak kövének,

25. akkor a Mindenható lesz majd az aranyérced, a tündöklõ, ragyogó ezüstrudad.

26. Örömedet leled akkor majd az Úrban, és fölemelheted Istenhez az arcod.

27. Meghallgat majd, ha hozzá fohászkodol, és a fogadalmaidat beválthatod.

28. Sikerre segíti, amibe belefogsz, és felragyog a fénye ösvényeiden.

29. Megtöri a hatalmasok gõgjét, s az alázatosaknak segítséget nyújt.

30. Biztonságos helyre viszi a bûntelent, kezének tisztasága lesz a megmentõje.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina