1. Èovjek snuje u srcu, a od Jahve je što æe jezik odgovoriti.

2. Èovjeku se svi njegovi putovi èine èisti, a Jahve ispituje duhove.

3. Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje æe se namisli ostvariti.

4. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.

5. Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.

6. Ljubavlju se i vjernošæu pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.

7. Kad su Jahvi mili putovi èovjeèji, i neprijatelje njegove miri s njim.

8. Bolje je malo s pravednošæu nego veliki dohoci s nepravdom.

9. Srce èovjeèje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.

10. Proroèanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neæe ogriješiti.

11. Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi.

12. Mrsko je kraljevima poèiniti opaèinu, jer se pravdom utvrðuje prijestolje.

13. Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo.

14. Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar èovjek ublaži.

15. U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom.

16. Probitaènije je steæi mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro.

17. Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, èuva život svoj.

18. Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost.

19. Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima.

20. Tko pazi na rijeè, nalazi sreæu, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu.

21. Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uveæavaju znanje.

22. Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost.

23. Mudraèev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava.

24. Saæe meda rijeèi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.

25. Neki se put èini èovjeku prav, a na kraju vodi k smrti.

26. Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova.

27. Bezoènik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni.

28. Himben èovjek zameæe svaðu i klevetnik razdor meðu prijatelje.

29. Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rðav put.

30. Tko oèima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišæe, veæ je smislio pakost.

31. Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti.

32. Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

33. U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina