1. Fiii lui Áaron aveau grupele lor. Fiii lui Áaron erau: Nadáb, Abíhu, Eleazár şi Itamár.

2. Nadáb şi Abíhu au murit înaintea tatălui lor fără să aibă fii. Şi au fost preoţi Eleazár şi Itamár.

3. Davíd, Sadóc, dintre fiii lui Eleazár, şi Ahimélec, dintre fiii lui Itamár, i-au împărţit pe grupe după slujirea lor.

4. Printre fiii lui Eleazár s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamár şi i-au împărţit: [astfel], fiii lui Eleazár aveau şaisprezece capi ai casei lor părinteşti, iar fiii lui Itamár aveau opt capi ai casei lor părinteşti.

5. I-au împărţit prin sorţi pe unii ca şi pe ceilalţi, căci căpeteniile sanctuarului şi căpeteniile lui Dumnezeu erau dintre fiii lui Eleazár şi dintre fiii lui Itamár.

6. Şemáia, fiul lui Netaneél, secretarul, dintre levíţi, i-a scris înaintea regelui şi a căpeteniilor, Sadóc, preotul, Ahimélec, fiul lui Abiatár, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi levíţilor. O casă părintească a fost luată din Eleazár şi una din Itamár.

7. Prima dată a ieşit la sorţi pentru Iehoiaríb; a doua, pentru Iedáia;

8. a treia, pentru Harím; a patra, pentru Şeorím;

9. a cincea, pentru Malchía; a şasea, pentru Miamín;

10. a şaptea, pentru Hacóţ; a opta, pentru Abía;

11. a noua, pentru Iósue; a zecea, pentru Şecanía;

12. a unsprezecea, pentru Eliaşíb; a douăsprezecea, pentru Iachím;

13. a treisprezecea, pentru Hupá; a paisprezecea, pentru Ieşebéab;

14. a cincisprezecea, pentru Bilgá; a şaisprezecea, pentru Imér;

15. a şaptesprezecea, pentru Hezír; a optsprezecea, pentru Hapiţéţ;

16. a nouăsprezecea, pentru Petahía; a douăzecea, pentru Ezechiél;

17. a douăzeci şi una, pentru Iachín; a douăzeci şi doua, pentru Gamúl;

18. a douăzeci şi treia, pentru Deláia; a douăzeci şi patra, pentru Maazía.

19. Acestea sunt grupele slujirii lor, ca să vină în casa Domnului, după regula lor, prin Áaron, tatăl lor, după cum a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israél.

20. Pentru ceilalţi fii ai lui Lévi, dintre fiii lui Amrám, Şubaél; dintre fiii lui Şubaél, Iehdía;

21. pentru Rehabía, dintre fiii lui Rehabía, Işía, căpetenia.

22. Pentru cei din Iţehár, Şelomót; pentru fiii lui Şelomót, Iáhat.

23. Fiii lui [Hebrón]: Iería, [primul]; Amária, al doilea; Iahaziél, al treilea; Iecameám, al patrulea.

24. Fiul lui Uziél: Micá; pentru fiii lui Micá: Şamír;

25. fratele lui Micá: Işía; pentru fiii lui Işía: Zaharía.

26. Fiii lui Merári: Mahlí şi Muşí şi Iaazía, fiul său.

27. Fiii lui Merári, pentru Iaazía: Şohám, Zacúr şi Íbri.

28. Pentru Mahlí: Eleazár, care n-a avut fii;

29. pentru Chiş, fiii lui Chiş: Ierahmeél.

30. Fiii lui Muşí: Mahlí, Éder şi Ierimót. Aceştia sunt fiii levíţilor, după casele lor părinteşti.

31. Au aruncat şi ei sorţii ca şi fraţii lor, fiii lui Áaron, înaintea lui Davíd, regele, a lui Sadóc şi a lui Ahimélec şi a căpeteniilor părinteşti ale preoţilor şi levíţilor: capul părintesc ca şi fratele său cel mai mic.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina