1. Csinálj egy oltárt, hogy azon illatozzék a tömjén. Akácfából készítsd el.

2. Hossza egy könyök, szélessége is egy könyök, négyszögletes és két könyök magas legyen. Szarvai legyenek vele egy darabból.

3. Borítsd be az egészet arannyal: a lapját, körül az oldalait és a szarvait,

4. csinálj rá körös-körül pártázatot, s a pártázat alatt mindkét oldalára készíts két aranykarikát, és erõsítsd rá a két oldalra. Ezekbe dugják be a hordozórudakat, hogy vinni lehessen.

5. A rudakat készítsd akácfából és vond be arannyal.

6. Állítsd a bizonyság ládája elõtt levõ függöny elé, szembe az engesztelés táblájával, amely a bizonyságot takarja, ahonnan majd szólok hozzád.

7. Áron égessen rajta jó illatú fûszereket. Reggelenként égesse el, amikor a mécseseket rendbe teszi,

8. s amikor Áron este meggyújtja a mécseseket, újra égesse el. Legyen ez állandó illatáldozatotok nemzedékrõl nemzedékre.

9. Idegen illatszert, égõáldozatot, ételáldozatot nem mutathattok be rajta, italáldozatot sem önthettek rá.

10. Áronnak évenként egyszer a szarvain el kell végeznie az engesztelés szertartását. A bûn engesztelésére felajánlott áldozat vérével kell évenként egyszer elvégeznie az engesztelés szertartását nemzedékrõl nemzedékre. Ez az oltár nagyon szent, az Úr számára van fölszentelve."

11. Az Úr így szólt Mózeshez:

12. "Amikor majd az összeírásnál számba veszed Izrael fiait, mindenki adjon az Úrnak váltságdíjat életéért, hogy az összeírásnál ne érje csapás õket.

13. Mindenkinek, akire az összeírás vonatkozik, egy fél sékelt kell fizetnie, a szentély mértéke szerint, amely húsz gerát ér. Ez a fél sékel az Urat megilletõ fejadó.

14. Akire az összeírás vonatkozik, vagyis húsz évtõl fölfelé, annak meg kell fizetnie a fejadót az Úrnak.

15. A gazdagnak nem kell többet, a szegénynek nem kell kevesebbet adnia, mint fél sékelt, amikor az Úrnak járó fejadót, mint az életért járó váltságdíjat fizetik.

16. Fogadd el a pénzt Izrael fiaitól és fordítsd a találkozás sátorának szolgálatára. Ez kieszközli, hogy az Úr megemlékezzék Izrael fiairól, és egyben váltságul szolgál életetekért."

17. Az Úr még ezt mondta Mózesnek:

18. "Készíts bronzból egy mosdómedencét talapzattal. Állítsd a találkozás sátra és az oltár közé, tölts bele vizet,

19. hogy Áron és fiai megmoshassák kezüket és lábukat.

20. Mielõtt belépnek a találkozás sátorába, le kell mosni magukat vízzel, nehogy meghaljanak. Hasonlóképpen akkor is, ha az oltárhoz lépnek, hogy a szolgálatot elvégezzék, vagyis az égõáldozatot elégessék az oltáron.

21. Meg kell mosniuk kezüket és lábukat, nehogy meghaljanak. Örök elõírás ez az õ számára, és utódai számára, nemzedékrõl nemzedékre."

22. Az Úr még ezt mondta Mózesnek:

23. "Végy finom fûszereket: 500 sékel finom mirhát, feleannyi, vagyis 250 sékel jószagú fahéjat, 250 sékel illatos nádat,

24. 500 sékel kassziát - a szentély súlymértéke szerint -, hozzá egy hin olívaolajat,

25. s csinálj belõle szent olajat, illatos kenetet, ahogy a kenetkészítõk csinálják. Ezt a kenetet kell felszenteléshez használni.

26. Ezzel kell felszentelni a találkozás sátorát, a bizonyság ládáját,

27. az asztalt minden felszerelésével, a mécstartót minden felszerelésével, az illatoltárt,

28. az égõáldozat oltárát minden felszerelésével és a medencét talapzatával együtt.

29. Így kell megszentelni õket, hogy szentek legyenek: aki megérinti, szentté válik.

30. Áront és fiait is ezzel kell felkenni és felszentelni, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

31. Parancsold meg tehát Izrael fiainak: legyen ez számotokra szent kenetolaj nemzedékrõl nemzedékre.

32. Ember testére nem szabad ráönteni, és más hasonló összetételût se készítsetek, mivel ez szent, és ti is tartsátok szentnek.

33. Aki ilyen keveréket csinál, mint ez, és vele egy világi embert fölken, azt ki kell irtani népébõl."

34. Az Úr így beszélt tovább Mózeshez: "Vedd az illatszereket: a stiraxot, ónixot, galbanumot, a szagos füveket és tiszta tömjént - mind egyenlõ arányban -,

35. és készíts belõle illatáldozatot, illatos keveréket, amilyet a kenetkészítõk csinálnak. Vegyíts hozzá sót, de legyen tiszta, amely megfelel a szent célnak.

36. Egy részt törj belõle finom porrá, és tedd a találkozás sátorában a bizonyság elé, ahonnan szólok hozzád. Legyen az szent dolog elõttetek.

37. Ez a fûszerkeverék legyen az Úrnak készített szent dolog és hasonló keveréket ne állítsatok elõ.

38. Aki ugyanilyet csinál, hogy illatát élvezze, azt ki kell irtani népébõl."

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina