1. I ovo su mudre izreke Salomonove; sabrali ih ljudi Ezekije, kralja judejskog.

2. Slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je.

3. Neistražljivo je nebo u visinu, zemlja u dubinu i srce kraljevsko.

4. Ukloni trosku od srebra, i uspjet æe posao zlataru.

5. Ukloni opakoga ispred kralja, i utvrdit æe se pravicom prijestol njegov.

6. Ne velièaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaško,

7. jer je bolje da ti se kaže: "Popni se gore" nego da te ponize pred odliènikom.

8. Što su ti oèi vidjele ne iznosi prebrzo na raspru; jer što æeš uèiniti na koncu kad te opovrgne bližnji tvoj?

9. Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuðe tajne,

10. da te ne izgrdi tko èuje i da ti se kleveta ne vrati.

11. Rijeèi kazane u pravo vrijeme zlatne su jabuke u srebrnim posudama.

12. Mudrac koji kori uhu je poslušnu zlatan prsten i ogrlica od tanka zlata.

13. Vjeran je glasnik onomu tko ga šalje kao ledena studen u doba žetve: on krijepi dušu svoga gospodara.

14. Tko se dièi lažljivim darom, on je kao oblak i vjetar bez kiše.

15. Strpljivošæu se ublažava sudac, mek jezik i kosti lomi.

16. Kad naiðeš na med, jedi umjereno, kako se ne bi prejeo i pojedeno izbljuvao.

17. Rijetko zalazi u kuæu bližnjega svoga, da te se ne zasiti i ne zamrzi na te.

18. Èovjek koji svjedoèi lažno na bližnjega svoga on je kao bojni malj i maè i oštra strijela.

19. Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje - krnjav je zub i noga klecava.

20. Kao onaj koji skida haljinu u zimski dan ili ocat lije na ranu, takav je onaj tko pjeva pjesmu turobnu srcu.

21. Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoji ga vodom.

22. Jer mu zgræeš ugljevlje na glavu i Jahve æe ti platiti.

23. Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice.

24. Bolje je stanovati pod rubom krova nego u zajednièkoj kuæi sa ženom svadljivom.

25. Kao studena voda žednu grlu, takva je dobra vijest iz zemlje daleke.

26. Kao zatrpan izvor i vrelo zamuæeno, takav je pravednik koji kleca pred opakim.

27. Jesti mnogo meda nije dobro niti tražiti pretjerane èasti.

28. Grad razvaljen i bez zidova - takav je èovjek koji nema vlasti nad sobom.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina