1. Blag odgovor ublažava jarost, a rijeè osorna uveæava srdžbu.

2. Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.

3. Oèi su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.

4. Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.

5. Luðak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno èini.

6. U pravednikovoj je kuæi mnogo blaga, a opaki zaraðuje propast svoju.

7. Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.

8. Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.

9. Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.

10. Oštra kazna èeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet æe tko mrzi ukor.

11. I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.

12. Podsmjevaè ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.

13. Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.

14. Razumno srce traži znanje, a bezumnièka se usta bave ludošæu.

15. Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.

16. Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

17. Bolji je obrok povræa gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.

18. Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, a ustrpljiv utišava raspru.

19. Put je ljenivèev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.

20. Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.

21. Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman èovjek pravo hodi.

22. Ne uspijevaju nakane kad nema vijeæanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.

23. Èovjek se veseli odgovoru usta svojih, i rijeè u pravo vrijeme - kako je ljupka!

24. Razumnu èovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.

25. Jahve ruši kuæu oholima, a postavlja meðu udovici.

26. Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive rijeèi mile su mu.

27. Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet æe.

28. Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.

29. Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.

30. Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.

31. Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva meðu mudracima.

32. Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stjeèe razboritost.

33. Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina