1. Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moæ!

2. Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!

3. Èuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!

4. Èuj! Jahve u sili, Jahve u velièanstvu!

5. Èuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,

6. i Liban skakuæe poput teleta, a Sirion kao mlado bivolèe!

7. Èuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!

8. Èuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!

9. Èuj! Od straha se mladÄe košute, prerano se mladÄe košute šumske. [3b] Èuj! Bog velièanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

10. Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!

11. Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina