1. Job progovori i reèe:

2. "Kako dobro znadeš pomoæi nemoænom i mišicu iznemoglu poduprijeti!

3. Kako dobar savjet daješ neukome; baš si preveliku mudrost pokazao.

4. Kome li si ove uputio rijeèi i koji duh je iz tebe govorio?"

5. Pred Bogom mrtvi pod zemljom dolje strepe, vode morske dršæu i nemani njine.

6. Pred njegovim okom otkriven zja Šeol i bezdan smrti nema vela na sebi.

7. On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu.

8. On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru.

9. On zastire puno lice mjeseèevo razastiruæi svoj oblak preko njega.

10. On je na vodi oznaèio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine poèinju.

11. Svodu se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti.

12. Svojom je snagom on ukrotio more i neman Rahaba smrvio mudrošæu.

13. Nebesa je svojim razbistrio dahom, a ruka mu je brzu zmiju probola.

14. Sve to samo djeliæ je djela njegovih, od kojih tek slabu jeku mi èujemo. Ali tko æe shvatit' grom njegove moæi?"

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina