1. Ha az Úr, a te Istened elpusztítja azokat a népeket, amelyeknek földjét neked szándékozik adni az Úr, a te Istened, és örökükbe lépsz, megtelepszel városaikban és házaikban;

2. országodban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked tulajdonul, jelölj ki három várost.

3. Mérd ki az (oda vezetõ) utat, s aszerint oszd fel országodnak területét, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, három részre, hogy mindenkinek, aki embert öl, módjában legyen oda menekülni.

4. Arra nézve, aki embert öl, s oda menekül, ez a törvény: Aki embertársát akaratlanul vagy anélkül, hogy elõzõleg gyûlölte volna, agyonüti

5. (mondjuk kimegy valaki embertársával az erdõre fát vágni, s meglendíti kezében a baltát, hogy kivágja a fát, a vas azonban lerepül a nyélrõl, eltalálja és agyonüti az embertársát), az ilyen meneküljön e városok valamelyikébe, hogy életben maradjon,

6. s a vérbosszút álló felindultságában utol ne érje, mivel hosszú az út - különben agyonüti, bár az annak elõtte nem gyûlölte, így nem érdemel halált.

7. Ezért most megparancsolom: Jelölj ki három várost.

8. S ha az Úr, a te Istened kitágítja határaidat, amint megesküdött rá atyáidnak, és neked adja az egész országot, amelyet atyáidnak ígért,

9. föltéve, hogy ügyelsz ennek az egész törvénynek a megtartására, amelyet ma szabok neked, szereted az Urat, a te Istenedet, s mindig az õ útjain jársz, akkor ehhez a három városhoz jelölj ki még másik hármat,

10. nehogy ártatlan vér omoljon földeden, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, s vérontásnak bûne nehezedjék rád.

11. Ha ellenben valaki gyûlöli embertársát, meglesi és nekiesik, aztán úgy megüti, hogy belehal, mégis e városok valamelyikébe menekül,

12. akkor városának vénei küldjenek érte, vitessék haza, s szolgáltassák ki a vérbosszút állónak, hadd haljon meg.

13. Ne ismerj irgalmat iránta - ki kell az ártatlan vér ontását küszöbölni Izraelben, hogy jól menjen sorod.

14. Embertársad mezsgyekövét, amelyet az õsök raktak le, ne told odébb örökrészed határánál, azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked tulajdonul.

15. Egy tanú ne lépjen föl senki ellen, bármi bûne vagy vétsége van is. Akármilyen bûnrõl van szó, csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad ítélni.

16. Ha valaki ellen hamis tanú lép fel és zendüléssel vádolja,

17. mindkét viszálykodó fél álljon az Úr elé, a papok elé és az épp szolgálatot teljesítõ bírák elé,

18. aztán a bírák tartsanak alapos vizsgálatot. Ha kiderül a tanúról, hogy hamis tanú, testvérét alaptalanul vádolta,

19. azt tegyétek vele, amit õ akart embertársával tenni. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl!

20. A többiek is szerezzenek róla tudomást, hadd fogja el õket a félelem és ne merészkedjenek ilyet tenni körödben.

21. Ne szánd meg! Életért életet, szemért szemet, fogért fogat, kézért kezet, lábért lábat!

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina