1. Az Úrnak, a te Istenednek ne áldozz fel olyan marhát vagy juhot, amelyiknek valamilyen hibája vagy valamiféle baja van. Mert az, utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében.

2. Ha akad valaki körödben valamelyik városban azok közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad neked, akár férfi, akár nõ, aki olyat tesz, ami az Úrnak, a te Istenednek tetszése ellenére van,

3. és megszegi a szövetséget elmenvén más isteneket imádni; elõttük, a nap, a hold és az ég seregei elõtt leborulni, bár megtiltottam;

4. ha jelentik, tarts kihallgatást és vizsgálatot, aztán ha beigazolódik, hogy valóban történt ilyen szörnyûség Izraelben,

5. akkor azt a férfit vagy nõt, aki azt a gonoszságot elkövette, vitesd ki a kapuk elé, akár férfi, akár nõ, és kövezzék agyon.

6. A halálra ítéltet két vagy három tanú vallomása alapján kell kivégezni, egy tanú vallomása alapján nem szabad megölni.

7. Elõször a tanúk emeljék föl megkövezésre a kezüket, aztán az egész nép. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl!

8. Ha vérontás, viszály, testi sértés körébe vágó különféle esetekben, vagy városod valamilyen peres ügyében túlságosan nehéz az igazságszolgáltatás, fogd magad, s menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened majd kiválaszt,

9. és fordulj ott a Lévi törzsébõl való papokhoz, s ahhoz a bíróhoz, aki éppen soros azon a napon. Õk majd kikérdeznek és tudtodra adják ítéletüket.

10. Tartsd magad ahhoz az ítélethez, amelyet arról a helyrõl adnak tudtodra, amelyet az Úr kiválaszt, s ügyelj, hogy pontosan azt tedd mindenben, amire intenek.

11. Tartsd magad tanácsukhoz, amit adnak, s ítéletükhöz, amit hoznak, és határozatuktól, amelyet tudtodra adnak, ne térj el se jobbra, se balra.

12. Ha valaki mégis olyan önhitt volna, hogy a papra, aki ott az Úrnak, a te Istenednek a szolgálatában áll, vagy a bíróra nem hallgatna, az ilyen embernek meg kell hallnia: Távolítsd el a gonoszságot Izraelbõl,

13. de tudja meg az egész nép a dolgot, hadd rettegjen, s attól fogva ne legyen többé önhitt.

14. Ha majd bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, birtokba veszed, letelepedsz rajta, s azt mondod: Királyt akarok magam fölé, mint a többi nép körülöttem,

15. akkor csak olyan valakit tehetsz meg magad fölött királynak, akit az Úr kiválaszt. Csak a népedbõl való testvéreid közül tehetsz meg valakit királyodnak; idegent, aki nem testvéred, nem tehetsz meg királyodnak.

16. Ne tartson sok lovat, s ne akarja visszavezetni a népet Egyiptom földjére lóállományát gyarapítani. Megmondta az Úr:

17. "Sohase térjetek vissza ezen az úton!" Ne tartson sok feleséget se, nehogy eltántorodjék a szíve. Túlságosan sok aranyat, ezüstöt se halmozzon fel.

18. Mikor trónra lép, készíttessen magának másolatot egy könyvbe errõl a törvényrõl, amelyet a Lévi fiai közül való papok fognak õrizni.

19. Legyen mindig kéznél, s egész életében olvasgassa, hogy megtanulja félni az Urat, az õ Istenét, s ügyeljen az egész törvénynek és minden parancsnak a megtartására.

20. Így nem emelkedik szíve gõgösen népébõl való testvérei fölé, s nem tér el ettõl a törvénytõl sem jobbra, sem balra, és sokáig megtarthatja õ is, fiai is uralmát Izraelben.

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina