1. (Aszaf zsoltára.) Az Úr, az istenek Istene szólt, felszólította a földet napkelettõl napnyugatig.

2. Sionból, szépsége koronájából ragyog az Úr,

3. Istenünk eljött, nem hallgat többé. Emésztõ tûz jár elõtte, körülötte viharok tombolnak.

4. Felhívja az eget, szólítja a földet, így tart ítéletet népe fölött:

5. "Gyûjtsétek körém enyéimet, akik az áldozatban velem szövetségre léptek!

6. Az egek hirdetik igazságosságát, Isten maga tart ítéletet.

7. Halld meg, népem, beszélni fogok, Izrael, ellened tanúskodom. én az Isten, a te Istened.

8. Nem áldozatod miatt feddlek meg, égõáldozataidat látom szüntelen.

9. Nem tulkot akarok elvenni házadból, sem kecskebakot a nyájadból.

10. Hiszen az erdõ minden állata enyém, éppúgy, mint hegyeim ezernyi vadja.

11. Ismerem az ég minden madarát, s mi a réten mozog, azt is ismerem.

12. Ha éheznék, nem szorulnék rád, enyém a földkerekség egész teljessége.

13. Talán a tulkok húsát eszem, vagy a bakok vérét iszom?

14. A dicséret áldozatát vidd az Úr elé, s váltsd be fogadalmad a Fölséges elõtt!

15. Akkor kiálts hozzám a csapások napján, megmentelek és te áldani fogsz."

16. De a gonoszokhoz így beszél az Isten: "Törvényeimet miért sorolgatod, miért emlegeted szövetségemet?

17. Te, aki gyûlölöd a fegyelmet, és megveted szavamat.

18. Ha tolvajt láttál, hozzászegõdtél, a házasságtörõvel szövetkeztél.

19. Szád féktelenül szórta a gonoszságot, nyelved ontotta az álnokságot.

20. Leültél és szidtad testvéreidet, anyád fiát gyalázattal illetted.

21. Ezt mûvelted, és én hallgassak? Vélted, hogy hozzád hasonló vagyok? Perbe szállok veled és szemed elé tárom (vétkeidet),

22. Ti, akik megfeledkeztek Istenrõl, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket.

23. Aki tisztel engem, az a hódolat áldozatát hozza! Az egyenes lelkûeknek megadom, hogy lássák Isten üdvösségét."
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina