1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.)

2. Bíztam, az Úrban bizakodtam, s õ lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat.

3. Kiszabadított a sírgödörbõl, ki az iszapból és mocsárból. Sziklára állította lábamat, és megszilárdította léptemet.

4. Ajkamra új éneket adott, Istenünk magasztalására. Sokan látják majd és megremegnek, s eltelnek az Úr iránt bizalommal.

5. Boldog az ember, aki reményét az Úrba veti, aki a bálványok szolgáit nem követi, sem azokat, akik csalfa ámításnak élnek.

6. Mennyi csodát tettél, Uram, és Istenem, a rólunk való gondban hozzád senki nem mérhetõ! ha elmondani vagy hirdetni próbálnám, felsorolni sem gyõzném.

7. Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra. Nem követelsz égõ- és engesztelõ áldozatot,

8. így szólok hát hozzád: Lásd, itt vagyok! A könyvtekercsben rólam írták,

9. hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet.

10. Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott, Uram, te ezt tudod.

11. Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet, magasztaltam hûségedet és segítségedet. Kegyelmedrõl nem hallgattam, a nagy közösség elõtt hûségedet nem titkoltam.

12. Ne tagadd meg tõlem, Uram, irgalmadat, kegyelmed és hûséged mindig oltalmazzon!

13. Tömérdek nyomorúság fojtogat, tenger bûnöm elborított, már nem is látok. Több van belõlük, mint fejemen a haj, és erõm is cserbenhagyott.

14. Irgalmadban ments meg, Uram, Uram, siess segítségemre!

15. Piruljanak és szégyenkezzenek, akik életemre törnek, hogy tönkretegyenek. Szégyent vallva hátráljanak, akik örülnek bajomnak.

16. Dermedjenek kõvé szégyenükben, akik gúnyolnak: "Jól van így!"

17. Ujjongjanak és örüljenek benned mind, akik hûségesen keresnek, és hirdessék mindig: Hatalmas az Úr! Mind, akik várják üdvösségedet.

18. De én nyomorult és szegény vagyok. Uram, siess segítségemre! Te vagy gyámolom és szabadítóm, ne késlekedj tovább, Istenem!

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina