1. (A karvezetõnek a "Liliomok" szerint - Korach fiainak tanítókölteménye, a szeretet himnusza.)

2. Szívembõl ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje.

3. Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül. Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre.

4. Övezd fel karddal oldalad, te hõs, indulj fönségesen hatalmad teljében!

5. Szállj síkra a hûségért, alázatért és igazságért! Feszítsd a húrt az íjadon, mely fenyegetõvé teszi jobbodat!

6. Hegyes a nyilad, lám, népek hullanak el elõtted, a király ellenségeit elhagyja erejük.

7. A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara.

8. Szereted az igazságosságot, gyûlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, mint senki mást társaid közül.

9. Öltözékedbõl mirha és áloé illata árad, elefántcsont termekben húrok pendülnek vidámításodra.

10. Királylányok vannak szeretteid között, jobbodon a királynõ áll, Ofir aranyával ékesítve.

11. Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát!

12. A király kívánja szépségedet, õ urad neked, közeledj hát odaadón!

13. Tírusz leánya ajándékokkal deríti örömre arcodat, a leggazdagabb népek

14. aranyba foglalt drágakövekkel.

15. A királylányt színpompás öltözékben viszik a királyhoz. Hajadonok kísérik, és barátnõit hozzá vezetik.

16. Ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda, bevonulnak a király várába.

17. Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed õket országok felett.

18. Nevedet hirdetni fogom nemzedékrõl nemzedékre, így a népek mindörökre magasztalnak téged.

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina