1. Napokon otvori Job usta i prokle dan svoj;

2. poèe svoju besjedu i reèe:

3. "O, ne bilo dana kad sam se rodio i noæi što javi: 'Zaèeo se djeèak!'

4. U crnu tminu dan taj nek se prometne! S visina se njega Bog ne spominjao, svjetlost sunèeva ne svijetlila mu više!

5. Mrak i sjena smrtna o nj se otimali, posvema ga tmina gusta prekrila, pomrèine dnevne stravom ga morile!

6. O, da bi ga tama svega presvojila, nek' se ne dodaje danima godine, nek' ne ulazi u brojenje mjeseci!

7. A noæ ona bila žalosna dovijeka, ne èulo se u njoj radosno klicanje!

8. Prokleli je oni štono dan proklinju i Levijatana probudit' su kadri!

9. Pomrèale zvijezde njezina svanuæa, zaludu se ona vidjelu nadala, i zorinih vjeða ne gledala nigda!

10. Što mi od utrobe ne zatvori vrata da sakrije muku od mojih oèiju!

11. Što nisam mrtav od krila materina, što ne izdahnuh izlazeæ' iz utrobe?

12. Èemu su me dva koljena prihvatila i dojke dvije da me nejaka podoje?

13. U miru bih vjeènom poèivao sada, spavao bih, pokoj svoj bih uživao

14. s kraljevima i savjetnicima zemlje koji su sebi pogradili grobnice,

15. ili s knezovima, zlatom bogatima, što su kuæe svoje srebrom napunili.

16. Ne bih bio - k'o nedonošèe zakopano, k'o novoroðenèe što svjetla ne vidje.

17. Zlikovci se više ne obijeste ondje, iznemogli tamo nalaze poèinka.

18. Sužnjeve na miru tamo ostavljaju: ne slušaju više poviku stražara.

19. Malen ondje leži zajedno s velikim, rob je slobodan od gospodara svoga.

20. Èemu darovati svjetlo nesretniku i život ljudima zagorèene duše

21. koji smrt ištu, a ona ne dolazi, i kao za blagom za njome kopaju?

22. Grobnom bi se humku oni radovali, klicali od sreæe kad bi grob svoj našli.

23. Što æe to èovjeku kom je put sakriven, koga je Bog sa svih strana zaprijeèio?

24. Zato videæ' hranu, uzdahnuti moram, k'o voda se moji razlijevaju krici.

25. Obistinjuje se moje strahovanje, snalazi me, evo, èega god se bojah.

26. Pokoja ni mira meni više nema, u mukama mojim nikad mi poèinka."

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina