1. Elihu nastavi svoju besjedu i reèe:

2. "I vi, mudraci, èujte što æu reæi, vi, ljudi umni, poslušajte mene,

3. jer uši nam prosuðuju besjede isto kao što nepce hranu kuša.

4. Zajedno ispitajmo što je pravo i razmislimo skupa što je dobro.

5. Job je utvrdio: 'Ja sam pravedan, ali Bog meni pravdu uskraæuje.

6. U pravu sam, a lašcem prave mene, nasmrt prostrijeljen, a bez krivnje svoje!'

7. Zar gdje èovjeka ima poput Joba koji porugu pije kao vodu,

8. sa zlikovcima koji skupa hodi i s opakima isti dijeli put?

9. On tvrdi: 'Kakva korist je èovjeku od tog što Bogu ugoditi želi?'

10. Stoga me èujte, vi ljudi pametni! Od Boga zlo je veoma daleko i nepravednost od Svemoguæega,

11. te on èovjeku plaæa po djelima, daje svakom po njegovu vladanju.

12. Odista, Bog zla nikada ne èini, niti Svesilni kad izvræe pravo.

13. TÓa tko je njemu povjerio zemlju i vasioni svijet tko je stvorio?

14. Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi èitav svoj duh k sebi vratio,

15. sva biæa bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio èovjek.

16. Ako razuma imaš, slušaj ovo, prikloni uho glasu rijeèi mojih.

17. Može li vladat' koji mrzi pravo? Najpravednijeg hoæeš li osudit'? -

18. Onog koji kaže kralju: 'Nitkove!' a odlièniku govori: 'Zlikovèe!'

19. Koji nije spram knezovima pristran i jednak mu je ubog i moguænik, jer oni su djelo ruku njegovih?

20. Zaglave za tren, usred gluhe noæi: komešaju se narodi, prolaze; ni od èije ruke moæni padaju.

21. Jer, on nadzire pute èovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom.

22. Nema toga mraka niti crne tmine gdje bi se mogli zlikovci sakriti.

23. Bog nikome unaprijed ne kaže kada æe na sud pred njega stupiti.

24. Bez saslušanja on satire jake i stavlja druge na njihovo mjesto.

25. TÓa odveæ dobro poznaje im djela! Sred noæi on ih obara i gazi.

26. Æuškom ih bije zbog zloæe njihove na mjestu gdje ih svi vidjeti mogu.

27. Jer prestadoše za njime hoditi, zanemariše putove njegove

28. goneæ uboge da vape do njega i potlaèene da k njemu leleèu.

29. Al' miruje li, tko da njega gane? Zastre li lice, tko ga vidjet' može?

30. Nad pucima bdi k'o i nad èovjekom da ne zavlada tko narod zavodi.

31. Kada bezbožnik Bogu svome kaže: 'Zavedoše me, više griješit neæu.

32. Ne uviðam li, ti me sad pouèi, i ako sam kad nepravdu èinio, ubuduæe ja èiniti je neæu!'

33. Misliš da Bog mora njega kazniti, dok ti zamisli njegove prezireš? Al' kada ti odluèuješ, a ne ja, mudrost nam svoju istresi dÓe sada!

34. Svi ljudi umni sa mnom æe se složit' i svatko razuman koji èuje mene:

35. Nepromišljeno Job je govorio, u rijeèima mu neima mudrosti.

36. Stoga, nek' se Job dokraja iskuša, jer odgovara poput zlikovaca;

37. a svom grijehu još pobunu domeæe, meðu nama on plješæe dlanovima i hule svoje na Boga gomila."

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina