1. Bildan iz Šuaha progovori tad i reèe:

2. "Dokad æeš jošte govoriti tako, dokle æe ti rijeè kao vihor biti?

3. TÓa zar može Bog pravo pogaziti, može li pravdu izvrnut' Svesilni?

4. Ako mu djeca tvoja sagriješiše, preda ih zato bezakonju njinu.

5. Al' ako Boga potražiš iskreno i od Svesilnog milost ti izmoliš;

6. ako li budeš èist i neporoèan, odsad æe svagda on nad tobom bdjeti i obnovit æe kuæu pravedniku.

7. Bit æe malena tvoja sreæa prošla prema buduæoj što te oèekuje.

8. No pitaj samo prošle naraštaje, na mudrost preða njihovih pripazi.

9. Od juèer mi smo i ništa ne znamo, poput sjene su na zemlji nam dani.

10. Oni æe te pouèit' i reæi ti, iz srca æe svog izvuæi besjede:

11. 'Izvan moèvare zar æe rogoz niæi? Zar æe bez vode trstika narasti?

12. Zeleni se sva, al' i nekošena usahne prije svake druge trave.

13. To je kob svakog tko Boga zaboravi; tako propada nada bezbožnika:

14. Nit je tanana njegovo uzdanje, a ufanje mu kuæa paukova.

15. Nasloni li se, ona mu se ljulja, prihvati li se, ona mu se ruši.

16. Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle.

17. Svojim korijenjem krš je isprepleo te život crpe iz živa kamena.

18. A kad ga s mjesta njegova istrgnu, ono ga nijeèe: 'Nikada te ne vidjeh!'

19. I evo gdje na putu sada trune dok drugo bilje veæ nièe iz zemlje.

20. Ne, Bog neæe odbacit' neporoène, niti æe rukom poduprijet' opake.

21. Smijeh æe ti opet ispuniti usta, s usana æe odjeknuti klicanje.

22. Dušmane æe ti odjenut' sramota i šatora æe nestat' zlikovaèkog.'"

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina