1. Mudar sin sluša naputak oèev, a podsmjevaè ne sluša ukora.

2. Od ploda usta svojih uživa èovjek sreæu, a srce je nevjernika puno nasilja.

3. Tko èuva usta svoja, èuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.

4. Uzaludna je žudnja lijenèine, a ispunit æe se želja marljivih.

5. Pravednik mrzi na lažljivu rijeè, a opaki goji mržnju i sramotu.

6. Pravda èuva pobožna, a opake grijeh obara.

7. Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.

8. Otkup života bogatstvo je èovjeku; a siromah ne sluša opomene.

9. Svjetlost pravednièka blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.

10. Oholost raða samo svaðu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.

11. Naglo steèeno bogatstvo išèezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.

12. Predugo oèekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

13. Tko rijeè prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaæu dobiva.

14. Pouka mudraèeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.

15. Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.

16. Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošæu.

17. Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.

18. Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doæi æe do èasti.

19. Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

20. Druži se s mudrima, i postat æeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.

21. Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.

22. Valjan èovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo èuva pravedniku.

23. Izobilje je hrane na krèevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.

24. Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

25. Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina