1. Èovjek koji, po opomeni, ostaje tvrdoglav, u tren æe se slomiti, i neæe mu biti spasa.

2. Narod se veseli kad se množe pravednici, a puk uzdiše kad zavlada opaki.

3. Èovjek koji ljubi mudrost, veseli oca svoga, a koji se druži s bludnicama, rasipa imetak.

4. Kralj pravicom održava državu, a ruši je èovjek koji nameæe daæe.

5. Èovjek koji laska bližnjemu svome razapinje mrežu stopama njegovim.

6. U grijehu je zamka zlu èovjeku, a pravednik likuje i veseli se.

7. Pravednik razumije pravo malenih, a opaki ne shvaæa spoznaju.

8. Podsmjevaèi uzbunjuju grad, a mudri stišavaju srdžbu.

9. Kad se mudrac parbi s bezumnikom, il' se srdio, il' se smijao, svejednako mira nema.

10. Krvopije mrze poštenoga, a pravednici mu se za život brinu.

11. Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu.

12. Ako vladalac posluša rijeè lažljivu, sve mu sluge postaju opake.

13. Siromah se i gulikoža susreæu: Jahve obojici prosvjetljuje oèi.

14. Kralj koji sudi siromasima po istini ima prijesto èvrst dovijeka.

15. Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladiæ sramoti majku svoju.

16. Kad se množe opaki, množi se i grijeh, ali pravednici promatraju propast njihovu.

17. Ukori sina svoga, i zadovoljit æe te i dati radost duši tvojoj.

18. Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome tko se drži Zakona!

19. Samim se rijeèima sluga ne popravlja, jer se ne pokorava iako umom shvaæa.

20. Jesi li vidio èovjeka brza na rijeèima? I bezumnik ima više nade nego on.

21. Tko mazi slugu svoga od djetinjstva bit æe mu poslije neposlušan.

22. Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, a naprasit èovjek poèini mnoge grijehe.

23. Oholost ponizuje èovjeka, a ponizan duhom postiže èasti.

24. Tko s lupežom plijen dijeli, mrzi sebe samog: èuje proklinjanje i ništa ne otkriva.

25. Strah èovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.

26. Mnogi traže milost vladaoèevu, ali Jahve dijeli pravdu svakome.

27. Nepravednik je mrzak pravednicima, a pravednik je mrzak opakima.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina