1. A filiszteusok harcban álltak Izraellel. Az izraelita férfiak megfutamodtak a filiszteusok elõl és halálra sebezve hullottak el Gilboa hegyein.

2. A filiszteusok a nyomában voltak Saulnak és fiainak, s a filiszteusok megölték Jonatánt, Abinadabot és Malki-Suát, Saul fiait.

3. Azután a harc heve Saul ellen fordult. Az íjászok meglepték, és sebet kapott az íjászoktól.

4. Akkor Saul így szólt a fegyverhordozójához: "Vond ki kardodat és döfj le, nehogy a körülmetéletlenek ideérjenek és csúfot ûzzenek belõlem." A fegyverhordozója azonban vonakodott, mivel nagyon félt. Akkor Saul fogta a kardot és beledõlt.

5. Amikor a fegyverhordozó látta, hogy Saul meghalt, õ is kardjába dõlt és meghalt vele együtt.

6. Így halt meg Saul, a három fia és egész háza.

7. Amikor a völgyben lakó izraelita férfiak látták, hogy menekülnek, s hogy Saul és fiai meghaltak, mind elhagyták városaikat, s õk is elfutottak. A filiszteusok meg mentek és megtelepedtek bennük.

8. Másnap reggel a filiszteusok eljöttek, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és fiait, akik Gilboa hegyén estek el.

9. Levetkõztették, levágták a fejét, elvették a fegyverét, és körülhordozták a filiszteusok földjén, hogy hirdessék az örömhírt bálványaiknak és a népnek.

10. Fegyvereit istenük templomában helyezték el, koponyáját pedig kiszögezték Dágon templomára.

11. Mikor aztán Gileád lakói meghallották, amit a filiszteusok Saullal tettek,

12. mind eljöttek a fegyverforgató férfiak, fogták Saul testét meg fiainak testét, és elvitték Jábesbe. Csontjaikat eltemették a tamariszk alatt Jábes mellett, és hétnapos böjtöt tartottak.

13. Így halt meg Saul hûtlensége miatt, amelyet az Úr ellen elkövetett, az Úr szava miatt, amelyet nem vett figyelembe, és amiatt is, hogy halottlátó asszonyt kérdezett meg, s tõle kért tanácsot.

14. Nem az Úrhoz fordult, azért (az Úr) elvette életét, és a királyságot átadta Dávidnak, Izáj fiának.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina