1. Tudod-e, mikor ellik a kõszáli kecske? Megfigyelted, mikor vajúdnak az õzek,

2. tudod-e hány hónapig tart a vemhességük? Ismered az idõt, hogy mikor ellenek?

3. Csak összegörnyednek és már megellenek, s kicsinyeiket a szabadba dobják.

4. A kisgidák aztán erõsödnek, nõnek, elszélednek, s többé nem is térnek haza.

5. Szabadságát kitõl kapta a vadszamár, ki oldotta el a puszta szamarának kötelét?

6. Hazául a pusztát néztem ki neki, tanyázóhelyéül a sós pusztaságot.

7. Nevet a városi tülekedés láttán, nem hallja a hajcsár hangos kiáltását.

8. A maga módján a hegyekben kutat, és minden csipetnyi kis zöldet megtalál.

9. Szolgál-e neked a vadbölény, meghálna-e vajon jászolodnál?

10. Nyakára tudod-e kötni a kötelet, hajlandó-e mögötted barázdát szántani?

11. Építhetsz rá azért, mert nagy az ereje, rá tudod-e bízni a magad munkáját?

12. Bízhatol-e benne, hogy visszatér hozzád, és szérûskertedbe hordja a termésed?

13. Össze lehet mérni a tojó strucc szárnyát a gólya vagy a sólyom tollazatával?

14. Ez a tojásait rábízza a földre, és a föld porában kelti ki õket.

15. Elfelejti, hogy egy láb széttaposhatja, vagy egy vadállat összeroppanthatja.

16. Fiaihoz olyan zord, mint az idegenhez, nem bánja, ha kárba vész a fáradsága.

17. A bölcsességet elfeledtette vele, okosságot meg nem adott neki az Isten.

18. De aztán, ha egyszer fölkel és futni kezd, nevethet a lovon meg a rajta ülõn.

19. Van-e hatalmad, hogy erõt adj a lónak, a nyakát sörénnyel talán te díszíted?

20. Felugraszthatod-e úgy, ahogy a sáskát? Erõs prüszkölése rémületet kelt.

21. Kapar a völgy mélyén, csupa vidámság, aztán csak úgy száguld a csatába.

22. Ijedtségen nevet, nem ismer félelmet, még a kard elõtt sem hajlandó hátrálni.

23. A nyíltartó tegez csörömpöl a hátán, fel-felcsillan rajta a dárda és a lándzsa.

24. Nyugtalanul kapál, s a földet eszi, ha zeng a harsona, nem lehet tartani.

25. Mihelyt kürt szólal meg, fölnyerít, hogy: haha! Messzirõl megérzi az ütközet szagát, vezérek lármáját, csata tombolását.

26. Bölcsességed szerint szállt talán a sólyom, s terjeszti szárnyait dél felé repülve?

27. A te parancsodra száll a sas fölfelé és építi a fészkét a magasságokba?

28. A sziklák közt lakik, ott tölti az éjjelt, a hegyen, bérceken és a sziklacsúcson.

29. Onnan kémlelõdik élelem után, és a messzeségbe kalandoz a szeme.

30. Már a fiókáit is vérrel táplálja, hol tetemek vannak, nyomban ott terem.

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina