1. Jer ne bih, braæo, htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeðoše kroz more,

2. i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru,

3. i svi su isto duhovno jelo jeli,

4. i svi su isto duhovno piæe pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist.

5. Ali veæina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji.

6. To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni.

7. I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: Posjeda narod da jede i pije pa ustadoše da igraju.

8. I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuæe.

9. I ne iskušavajmo Gospodina kao što su ga neki od njih iskušavali te od zmija izginuli.

10. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika.

11. Sve se to, kao pralik, dogaðalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena.

12. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne.

13. Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neæe pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego æe s kušnjom dati i ishod da možete izdržati.

14. Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva.

15. Kao razumnima velim: sudite sami što govorim.

16. Èaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?

17. Buduæi da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.

18. Gledajte Izraela po tijelu! Koji blaguju žrtve nisu li zajednièari žrtvenika?

19. Što dakle hoæu reæi? Idolska žrtva da je nešto? Ili idol da je nešto?

20. Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neæu da budete zajednièari vražji.

21. Ne možete piti èašu Gospodnju i èašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega.

22. Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo jaèi od njega?

23. "Sve je slobodno!" Ali - sve ne koristi. "Sve je dopušteno!" Ali - sve ne saziðuje.

24. Nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga.

25. Sve što se prodaje na tržnici, jedite ništa ne ispitujuæi poradi savjesti.

26. Ta Gospodnja je zemlja i sve na njoj!

27. Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi ništa ne ispitujuæi poradi savjesti.

28. Ako vam tko reèe: "To je žrtvovano", ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i savjesti.

29. Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi?

30. Ako sa zahvalom sudjelujem, zašto da me grde zbog onoga za što zahvaljujem?

31. Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što èinili, sve na slavu Božju èinite.

32. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj,

33. kao što i ja svima u svemu ugaðam ne tražeæi svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina