1. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak:

2. "Ha egy embernek a bõrén duzzadás, kiütés, vagy fénylõ folt keletkezik, bõrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áronhoz, a fõpaphoz, vagy valamelyik fiához, a paphoz.

3. A pap vizsgálja meg a bõr betegségét. Ha a beteg részen a bõr elszíntelenedett, és a beteg bõr alatt üreg képzõdött, akkor lepra esete forog fenn. A vizsgálat után a pap nyilvánítsa az embert tisztátalannak.

4. De ha a bõrön fehér folt van, a bõr látható beesése és a szõr elszíntelenedése nélkül, akkor a pap tartsa megfigyelés alatt a beteget,

5. s a hetedik napon vizsgálja meg. Ha saját szemével meggyõzõdik, hogy a betegség nem múlt el, de a bõr alatt nem is terjedt tovább, akkor újabb hét napig tartsa megfigyelés alatt,

6. s a hetedik napon újra vizsgálja meg. Ha úgy látja, hogy a beteg rész elvesztette csillogását, és a bõr alatt nem terjedt tovább, a pap nyilvánítsa tisztának az illetõt: csak kiütésrõl van szó. Az mossa ki a ruháját és tisztává lesz.

7. De ha a betegség elburjánzik a bõr alatt azután, hogy a pap a beteget megvizsgálta és tisztának nyilvánította, akkor ismét jelentkezzék nála.

8. A pap újra vizsgálja meg, és ha megállapítja, hogy a betegség a bõr alatt elfajzott, akkor nyilvánítsa a pap tisztátalannak, mert leprája van.

9. Akin lepraszerû betegség jelentkezik, azt a paphoz kell vinni.

10. A pap vizsgálja meg, és ha a bõrön sápadt duzzadást talál, a bõr elszíntelenedésével és fekélyes tünettel,

11. akkor az idült lepra a bõrön. A pap nyilvánítsa (az embert) tisztátalannak. Ne tartsa megfigyelés alatt, mivel kétségtelenül tisztátalan.

12. De ha a lepra ellepi a bõrt, a betegség egészen befödi, s elterjed a fejétõl a lábáig, ahová csak néz a pap;

13. a pap vizsgálja meg a beteget, és ha megállapítja, hogy a kiütés elborítja az egész testet, nyilvánítsa a beteget tisztának. Ha egészen fehérré vált, akkor tiszta.

14. De ha egy napon fekély jelenik meg rajta, tisztátalanná válik.

15. A pap nézze meg a fekélyt, és nyilvánítsa tisztátalannak: a fekély tisztátalan, mivel leprából keletkezett.

16. De ha a fekély elfehéredik, az ember keresse fel a papot,

17. s ha ez megállapítja, hogy a seb elfehéredett, nyilvánítsa a beteget tisztának: valóban tiszta.

18. Ha valakinek a bõrén kelevény jelentkezik, amely begyógyult,

19. de a kelés helyén fehéres duzzadás, vagy rózsaszínes fénylõ folt marad, mutassa meg magát a papnak.

20. Ez vizsgálja meg, és ha megállapítja a bõr nyilvánvaló besüppedését, és a szõr elszíntelenedését, a pap nyilvánítsa (az embert) tisztátalannak. Ez a leprának olyan esete, amely a kelevényben terjed.

21. Ha a pap a vizsgálat során sem a bõr elszíntelenedését, sem a bõr besüppedését nem tapasztalja, hanem csak a halvány sebet, tartsa a beteget hét napig vesztegzár alatt,

22. s akkor nyilvánítsa tisztátalannak, ha a betegség valóban elterjedt a bõr alatt, mert a lepra esete áll fenn.

23. Ha a fénylõ folt megmarad, de nem terjed tovább, ez akkor csak betokosodott kelevény: a pap nyilvánítsa tisztának (az embert).

24. Ha valakinek a bõrén gyulladás keletkezik, s ha a gyulladáson fekély jelenik meg, továbbá fénylõ, rózsaszínes vagy fehéres folt,

25. a pap vizsgálja meg. Ha észreveszi a szõr elszíntelenedését és a foltnak nyilvánvaló behúzódását a bõrön, akkor a gyulladásban lepra terjed tovább. A pap nyilvánítsa (az embert) tisztátalannak, mivel leprás.

26. De ha a pap a vizsgálatkor nem látja a folton a szõr kifakulását, sem a bõr besüppedését, hanem csak azt a halvány foltot, a pap tartsa (az embert) vesztegzár alatt hét napig.

27. A hetedik napon vizsgálja meg, s ha a betegség a bõr alatt tovaterjedt, nyilvánítsa tisztátalannak: leprája van.

28. Ha azonban a folt megmaradt, de a bõr alatt nem terjedt tovább, hanem elhalványult, akkor ez csak gyulladásból származó duzzadás. A pap nyilvánítsa (az embert) tisztának, mivel az csak gyulladásos hely.

29. Ha egy férfinek vagy nõnek a fején vagy az állán kiütés jelentkezik,

30. a pap vizsgálja meg a kiütést, s ha megállapítja, hogy a bõr észrevehetõen beesett, és a szõr elszíntelenedett vagy megritkult, nyilvánítsa a beteget tisztálannak. Ez ótvar, vagyis a fejnek, illetõleg az állnak a leprája.

31. Ha a vizsgálat során a pap megállapítja, hogy a bõr nem süppedt be, és a szõr nem fakult ki, akkor tartsa a beteget hét napig vesztegzár alatt.

32. A hetedik nap vizsgálja meg a betegséget, s ha látja, hogy a betegség nem terjed tovább, a haj nem fakult ki, a bõr nem süppedt be észrevehetõen,

33. a beteg nyírassa le a haját - kivéve a varas helyet-, a pap meg tartsa vesztegzár alatt újabb hét napig.

34. A hetedik napon vizsgálja meg a betegséget, s ha úgy látja, hogy nem terjedt tovább a bõrön, s a bõr nem esett be, akkor nyilvánítsa a beteget tisztának. Az pedig mossa ki a ruháját, s tisztává válik.

35. De ha az ilyen tisztulás után a var mégis tovább terjed a bõrön,

36. a pap vizsgálja meg, s ha megállapítja a var terjedését a bõrön, akkor a beteg tisztátalan, s nem is kell kifakult szõrt keresni.

37. Ha ellenben a var megállapodik, s fekete szõr nõ rajta, akkor a beteg meggyógyult és tiszta, a pap nyilvánítsa tisztának.

38. Ha egy férfi vagy nõ bõrén fényes foltok támadnak, a pap vizsgálja meg.

39. Ha megállapítja, hogy a foltok fakó fehérek, akkor kiütésrõl van szó, amely a bõrön terjed, s a beteg tiszta.

40. Ha valakinek a fején kihull a haja, és kopasz lesz a koponyája, azért még tiszta.

41. Ha elöl, a homlokán veszti el a haját, akkor is tiszta.

42. De ha a koponyán vagy a homlokon fehéres rózsaszínû elváltozás jelenik meg, ez lepra, amely a koponyán vagy a homlokon terjed.

43. A pap vizsgálja meg, s ha a koponyán vagy a homlokon fehér es rózsaszínû duzzadást talál, amely hasonlít a bõrleprához,

44. akkor ez az ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van.

45. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be és kiabáljon: "Tisztátalan, tisztátalan!"

46. Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönülve, tartózkodjék a táboron kívül.

47. Ha a lepra a ruhát támadja meg, akár gyapjú- vagy vászonruha,

48. akár szövet, gyapjútakaró, vászontakaró, bõrtakakaró vagy bármilyen bõrbõl készült darab,

49. csak akkor kell a papnak megmutatni mint leprás esetet, ha a ruhán, a bõrön, a szöveten, a takarón vagy a bõrbõl készült tárgyon zöldes vagy rózsaszínû folt jelenik meg.

50. A pap nézze meg a helyet, és tartsa a tárgyat hét napig megfigyelés alatt.

51. Ha a hetedik nap úgy látja, hogy a folt elterjedt a ruhán, a szöveten, a takarón, a bõrön vagy a bõrbõl készült bármilyen tárgyon, akkor az fertõzõ lepra, s a megtámadott tárgy tisztátalan.

52. Az ilyen ruhát, szövetet, gyapjútakarót vagy vászontakarót és bármilyen bõrbõl készült tárgyat el kell égetni, ha a betegséget fölfedezték rajta. Fertõzõ lepra, azért kell tûzben megsemmisíteni.

53. De ha a vizsgálatkor azt látja a pap, hogy az elváltozás nem terjed tovább a ruhán, a szöveten, a takarón vagy a bõrbõl készült egyéb tárgyon,

54. parancsolja meg, hogy mossák ki a megtámadott darabot, és újra tartsa megfigyelés alatt hét napig.

55. Miután kimosták, vizsgálja meg a foltot, s ha úgy látja, hogy nem változott meg, még ha nem is terjed tovább, a tárgy akkor is tisztátalan. El kell égetni tûzben, akár a színén, akár a fonákján van a folt.

56. De ha a pap a vizsgálat során úgy találja, hogy kimosáskor a folt elhalványult, akkor vágja ki a ruhából, a bõrbõl, a szövetbõl vagy a takaróból.

57. De ha a baj újra jelentkezik a ruhán, a szöveten, a takarón vagy bármiféle bõrtárgyon, akkor az fertõzõ betegség, ezért a megtámadott tárgyat el kell égetni.

58. Ha a ruháról, a szövetrõl, a takaróról és a bármiféle bõrtárgyról a folt a kimosáskor eltûnik, akkor újabb mosás után tiszta lesz."

59. Ez a szabály érvényes a gyapjú- vagy vászonruhával, a szövettel, takaróval vagy a különféle bõrtárgyakkal kapcsolatos leprára, amikor arról van szó, hogy tisztának vagy tisztátalannak kell-e nyilvánítani.

“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina