1. Az Úr ezt mondta Mózesnek:

2. "Szólj Áronhoz és fiaihoz, Izrael minden fiához és mondd meg nekik: Ez az Úr szava, ezt parancsolja nektek:

3. Ha egy Izrael népébõl való ember a táboron belül vagy azon kívül levág egy birkát, egy bárányt vagy egy kecskét anélkül,

4. hogy elhozná a megnyilatkozás sátorának bejáratához és felajánlana belõle az Úr hajléka elõtt, az ilyen ember felelõs a kiontott vérért, s ki kell irtani a népbõl.

5. Izrael fiai tehát hozzák el a papnak az Úr számára a megnyilatkozás sátorának bejáratához áldozatukat, amelyet a mezõn akarnak bemutatni, és így csináljanak belõle közösségi áldozatot az Úrnak.

6. A pap öntse a vért az Úr oltárára, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt áll, a hájat meg égesse el a megbékélés illatául az Úrnak.

7. Ne mutassanak be engedelmesség jeleként áldozatot azoknak a szellemeknek, amelyekkel beszennyezték magukat. Ez örök törvény számotokra és utódaitok számára.

8. Ezt is közöld velük: Ha Izrael házának bármelyik tagja vagy bármelyik köztetek lakó idegen égõáldozatot vagy más áldozatot mutat be anélkül,

9. hogy elhozná a megnyilatkozás sátorának bejáratához, és az Úrnak felajánlaná, az ilyen embert ki kell irtani nemzetségébõl.

10. Ha Izrael házából bármelyik ember, vagy bármelyik köztetek élõ idegen vért eszik, mindegy hogy milyen vért, ellene fordulok annak, aki vért evett és kiirtom a népbõl.

11. Hiszen a test élete a vérben rejlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára.

12. Ezért mondtam Izrael fiainak: Senki ne egyék közületek vért, s a köztetek lakó idegen se egyék vért.

13. Ha valaki Izrael fiai, vagy a köztetek lakó idegenek közül vadászaton elejt egy olyan vadat vagy madarat, amelyet meg szabad enni, annak folyassa ki a vérét és takarja be földdel.

14. Mivel minden testnek a vér az élete, és én azt mondtam Izrael fiainak: Ne egyétek meg a vérét egyetlen testnek sem, mivel minden testnek a vér az élete, aki eszik belõle, azt ki kell irtani.

15. Ha akár közületek való, akár idegen elpusztult, vagy megsebzett állatból eszik, mossa ki a ruháját és fürödjön meg vízben. Estig tisztátalan marad, azután tiszta lesz.

16. De ha nem mossa ki a ruháját és nem mossa meg a testét, bûnének súlya ránehezedik."

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina