1. Az Úr azt mondta Mózesnek: "Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és közöld velük: Senki közületek ne tegye magát tisztátalanná övéinek holttestével,

2. hacsak nem a legközelebbi rokona: anyja, apja, fia, lánya, testvére.

3. Ezenkívül hajadon nõvéréért is tisztátalanná válhat, ha az nála maradt mint rokon, és nem ment férjhez.

4. Mint férj, ne tegye magát tisztátalanná övéi által, megszentségtelenítené magát.

5. Fejükön ne nyírják meg a hajat, ne vágják le szakálluk végét, testükön ne ejtsenek bevágásokat.

6. Istennek vannak szentelve, ne szentségtelenítsék meg Istenük nevét: õk mutatják be az Úr eledelét, Istenük táplálékát, azért szentnek kell lenniük.

7. Ne vegyenek kicsapongó vagy meggyalázott asszonyt feleségül, sem pedig olyat, akit férje elûzött, mivel a pap Istennek van szentelve.

8. Tekintsd hát szentnek, mivel õ mutatja be az áldozatot Istenednek. Legyen számodra szent, mivel én is szent vagyok, és én szentellek meg benneteket.

9. Ha egy papnak a leánya kicsapongással meggyalázza magát, azzal apját szentségteleníti meg, ezért el kell égetni.

10. Az a pap, aki fölötte áll testvéreinek, akinek a fejét fölkenték olajjal, és akit a szent ruha felöltésével iktattak be, ne hordja kibontva a haját, és a ruháját se szaggassa meg.

11. Ne érjen hozzá senki holttestéhez, és ne tegye magát tisztátalanná sem apjáért, sem anyjáért.

12. A szentélyt ne hagyja el, nehogy megszentségtelenítse Istenének szentélyét, hiszen magán hordozza az olajjal való megszentelést, az Istentõl való fölkenést. Én vagyok az Úr.

13. Feleségül érintetlen leányt vegyen.

14. Özvegyet, elvált, meggyalázott vagy kicsapongó asszonyt nem vehet feleségül, hanem népébõl származó érintetlen leányt vegyen feleségül.

15. Ne szentségtelenítse meg levita származását, mivel én, az Úr szenteltem meg."

16. Az Úr így szólt Mózeshez:

17. "Mondd meg Áronnak: Ha valaki utódaid közül bármelyik nemzedékben valamilyen betegségben szenved, ne közeledjék, hogy felajánlja Istennek az áldozati eledelt.

18. Senki se közeledjék oda, akinek testi hibája van, tehát sem vak, sem béna, sem alaktalan vagy nyomorék ember,

19. sem olyan, akinek a lába vagy a keze eltört,

20. sem púpos, sem görbe lábú, sem szembajos, sem kiütéses, sem kelevényes ember, sem pedig eunuch.

21. Áronnak egyetlen papi ivadéka sem ajánlhatja fel az Úr eledelét, ha betegségben szenved. Ha beteg, ne közeledjék, hogy felajánlja Isten áldozati eledelét.

22. Ehet Istennek az ételébõl, a nagyon szent és a szent dolgokból,

23. de ne jöjjön a függöny közelébe és ne közeledjék az oltárhoz. Beteg, ezért nem teheti közönségessé szent dolgaimat, mivel én, az Úr szenteltem meg õket."

24. Mózes közölte mindezt Áronnal és fiaival és Izrael minden fiával.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina