1. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta:

2. "Ilyen utasítást adj Áronnak és fiainak: Az égõáldozat szertartása a következõ (az az égõáldozat, amely egész éjjel az oltár parazsán van reggelig, és amelyet az oltár tüze megemészt):

3. A pap öltse magára a vászonköntöst, és vászonnadrág födje a testét. Szedje le az oltár tüzétõl megemésztett áldozat zsíros hamuját, és tegye az oltár mellé.

4. Azután vesse le ruháját, öltsön más ruhát, és vigye a zsíros hamut a táboron kívül egy tiszta helyre.

5. A tûz, amely az oltáron megemészti az áldozatot, ne aludjon ki. A pap táplálja fával minden reggel. Erre tegye rá az égõáldozatot, és itt égesse el a közösségi áldozat háját.

6. A tûz égjen állandóan az oltáron és ne aludjon ki.

7. Az ételáldozatnak ez a szertartása: Áron fiai közül valaki vigye az oltárhoz, az Úr színe elé,

8. azután vegyen egy marékkal a lisztlángból (az olajból, és fogja a hozzá tett tömjént), s miután elégette az oltáron az emlékeztetõ részt, mint a megbékélés illatát az Úrnak,

9. Áron fiai költsék el a maradékot kovásztalan kenyér alakjában. Szent helyen egyék meg a megnyilatkozás sátorának udvarán.

10. Ne süssék meg kovásszal az én ételem részét, amelyet nekik adok. Ez nagyon szent rész, éppúgy, mint a bûnért való áldozat és a jóvátételi áldozat.

11. Áron fiai közül minden férfi ehet az Úr ételének ebbõl a részébõl (ez örök törvény minden utódotok számára), és mindenki, aki megérinti, megszentelt lesz."

12. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta neki:

13. "Ez legyen az áldozati adomány, amelyet Áronnak és fiainak a fölkenésük napján be kell mutatniuk: egy tized efa lisztláng mint szabályos ételáldozat: az egyik fele reggel, a másik fele este.

14. Serpenyõben, olajjal kell elkészíteni, és összekeverve felajánlani; az ételáldozatot megsütve, feldarabolva kell feláldozni az Úrnak a megbékélés illatául.

15. A pap, aki fiai között kapja a fölkenést, tegye ugyanezt. Ez örök törvény. Ezt az áldozatot egészen el kell égetni az Úr számára.

16. A pap áldozata teljes áldozat legyen, abból nem szabad semmit megenni."

17. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta:

18. "Mondd meg Áronnak és fiainak: A bûnért való áldozatnak ez a szertartása: Az áldozati állatot ott ajánlják fel az Úrnak, ahol az égõáldozatot bemutatják. Ez nagyon szent dolog.

19. A pap, aki bemutatja ezt az áldozatot, egye is meg. A megnyilatkozás sátorának udvarán, szent helyen kell elkölteni.

20. Mindenki, aki megérinti a húsát, vagy akinek a ruhájára csepeg a vére, azt szent helyen mossa le.

21. A cserépedényt, amelyben a húst megfõzték, össze kell törni, ha pedig bronzedényben fõzték meg, azt ki kell súrolni és bõ vízben kiöblíteni.

22. A papság minden férfi tagja ehet belõle; ez nagyon szent dolog.

23. De ne egyenek meg olyan áldozatot, amelyet bûnért ajánlottak fel, és amelynek a vérét bevitték a megnyilatkozás sátorába, a szentélybe, engesztelésül; ezeket tûzön kell elégetni.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina