1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.)

2. Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem,

3. hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentõ sziklám, erõs, szabadító váram!

4. Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem!

5. Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom.

6. Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram. Te, hûség Istene,

7. te gyûlölöd a silány bálványok tisztelõit, én azonban az Úrban bízom.

8. Ujjonghatok és örülhetek jóságodon, mert kegyesen tekintettél nyomorúságomra, és segítettél kínjaimban.

9. Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának, lábamat tágas helyre állítottad.

10. Könyörülj rajtam, Uram, tele vagyok félelemmel, tekintetem komor a gondtól, testem, lelkem összetörve.

11. Gondokban múlik életem, éveim sóhajokkal vannak tele. Erõm megtört a nyomorúságban, csontjaim mind megroppantak.

12. Gúny tárgya lettem ellenségeimnek, szomszédaimnak szégyenük, barátaimnak félelmük. Akik az utcán látnak, kitérnek elõlem.

13. A szívek elfeledkeznek rólam, mintha halott volnék. Olyan lettem, mint összetört edény.

14. Hallottam a tömeg suttogását, körülöttem csupa borzadály, csoportokba verõdtek, és meg akartak ölni.

15. De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!

16. Az idõm a te kezedben van, ragadj ki ellenségeim és üldözõim hatalmából!

17. Derítsd szolgádra arcodat, ments meg irgalmasságodban!

18. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! A gonoszok valljanak szégyent, némuljanak el és szálljanak sírba!

19. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek az igaz ellen szólnak, rátarti gõggel és megvetéssel!

20. Mily nagy a te jóságod, Uram, amit azoknak tartogatsz, akik félnek téged! Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára, azokon, akik hozzád menekülnek.

21. Tekinteted pajzsával befödöd õket az emberek támadása elõl. Sátradban megvéded õket a nyelvek rágalma elõl.

22. Áldott legyen az Úr (az erõs városban)! Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.

23. Ijedtemben így beszéltem: "Elutasítottál szemed elõl." De te meghallottad könyörgõ szavam, amikor hozzád kiáltottam.

24. Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hûek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bõven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek.

25. Legyetek erõsek és bátor lelkûek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina