1. Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult,

2. ezekkel a szavakkal: "Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek.

3. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek õket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják.

4. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.

5. Minden tettükben az vezeti õket, hogy az emberek elõtt feltûnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat.

6. Szívesen elfoglalják a lakomákon a fõhelyeket és a zsinagógában az elsõ székeket,

7. szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják õket az emberek.

8. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

9. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.

10. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus.

11. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.

12. Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.

13. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek elõtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.

14. Jaj nektek, írástudók és képmutató farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek és árvák vagyonát. Közben nagyokat imádkoztok, ezért nagyobb ítélet vár rátok.

15. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bejártok tengert és szárazföldet, hogy egyetlen áttérõt szerezzetek, s ha sikerül, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.

16. Jaj nektek, vak vezetõk! Azt mondjátok, hogy ha valaki a templomra esküszik, nem érvényes, de ha a templom aranyára, akkor az kötelezi.

17. Esztelenek és vakok! Hát mi több, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat?

18. Ugyanígy: Ha valaki az oltárra esküszik, az nem érvényes, de ha a rajta levõ áldozati ajándékra esküszik, az kötelezi.

19. Ti vakok! Hát mi több, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot?

20. Aki az oltárra esküszik, rá esküszik és mindenre, ami csak rajta van.

21. Aki a templomra esküszik, rá esküszik, s arra, aki benne lakik.

22. Aki az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik és arra, aki rajta ül.

23. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Mentából, kaporból és köménybõl tizedet adtok, közben ami fontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hûséget elhanyagoljátok. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni.

24. Ti vak vezetõk! A szúnyogot kiszûritek, a tevét meg lenyelitek.

25. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vannak rablással és mértéktelenséggel.

26. Te vak farizeus! Elõbb belül tisztítsd ki a poharat és a tálat, akkor majd kívül is tiszta lesz.

27. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülrõl szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival s mindenféle undoksággal.

28. Így ti is kívülrõl igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.

29. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építtek, az igazak síremlékeit feldíszítitek,

30. s azt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint õk, a próféták vére ontásában.

31. Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok a fiai.

32. Töltsétek csak be atyáitok mértékét!

33. Kígyók, viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?

34. Nos, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszíttek, másokat megostoroztok a zsinagógában és városról városra üldöztök.

35. Ezért rátok száll minden igaz vér, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétõl egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár közt öltetek meg.

36. Bizony mondom, ezek mind utolérik ezt a nemzedéket.

37. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyûjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyûjti csibéit, de nem akartátok.

38. Íme, elhagyatott lesz házatok.

39. Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében jön!"

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina