1. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!

2. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni.

3. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre?

4. Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedbõl a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?

5. Képmutató! Elõbb vedd ki a gerendát a saját szemedbõl, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szemébõl!

6. Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benneteket!

7. Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!

8. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.

9. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tõle?

10. Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?

11. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.

12. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.

13. A szûk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta.

14. Szûk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják.

15. Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybõrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

16. Gyümölcseikrõl ismeritek fel õket. Szednek-e tövisek közül szõlõt vagy bogáncsról fügét?

17. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.

18. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.

19. Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.

20. Tehát gyümölcseikrõl ismeritek fel õket.

21. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon:

22. Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben ûztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? -

23. Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elõl, ti gonosztevõk!

24. Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.

25. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dõlt össze, mert szikla volt az alapja.

26. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.

27. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedõlt és romhalmazzá vált."

28. Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán,

29. mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina