1. Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim uèenicima:

2. "Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji.

3. Èinite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne èine.

4. Vežu i ljudima na pleæa tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli.

5. Sva svoja djela èine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese.

6. Vole proèelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama,

7. pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu 'Rabbi'.

8. Vi pak ne dajte se zvati 'Rabbi', jer jedan je uèitelj vaš, a svi ste vi braæa.

9. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš - onaj na nebesima.

10. I ne dajte da vas voðama zovu, jer jedan je vaš voða - Krist.

11. Najveæi meðu vama neka vam bude poslužitelj.

12. Tko se god uzvisuje, bit æe ponižen, a tko se ponizuje, bit æe uzvišen."

13. "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zakljuèavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date uæi ni onima koji bi htjeli."

14. #

15. "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promeæete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe."

16. "Jao vama! Slijepe voðe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.'

17. Budale i slijepci! Ta što je veæe: zlato ili Hram što posveæuje zlato?

18. Nadalje: 'Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.'

19. Slijepci! Ta što je veæe: dar ili žrtvenik što dar posveæuje?

20. Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.

21. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva.

22. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi."

23. "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrðe, vjernost. Ovo je trebalo èiniti, a ono ne propuštati.

24. Slijepe voðe! Cijedite komarca, a gutate devu!"

25. "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Èistite èašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.

26. Farizeju slijepi! Oèisti najprije nutrinu èaše da joj i vanjština bude èista."

27. Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvaèkih kostiju i svakojake neèistoæe.

28. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja."

29. "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima

30. te govorite: 'Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proroèke.'

31. Tako sami protiv sebe svjedoèite da ste sinovi ubojica proroka.

32. Dopunite samo mjeru otaca svojih!"

33. "Zmije! Leglo gujinje! Kako æete uteæi osudi paklenoj?

34. Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance. Jedne æete od njih ubiti i raspeti, druge bièevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada

35. da tako na vas doðe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste izmeðu Hrama i žrtvenika.

36. Zaista, kažem vam, sve æe to doæi na ovaj naraštaj!"

37. "Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvoèka okuplja piliæe pod krila, i ne htjedoste.

38. Evo, napuštena vam kuæa.

39. Doista, kažem vam, odsada me neæete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina