1. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajuæi u Judejskoj pustinji:

2. "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"

3. Ovo je uistinu onaj o kom proreèe Izaija prorok: Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

4. Ivan je imao odjeæu od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.

5. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska.

6. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajuæi svoje grijehe.

7. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reèe im: "Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe?

8. Donosite dakle plod dostojan obraæenja.

9. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podiæi djecu Abrahamovu.

10. Veæ je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, sijeèe se i u oganj baca."

11. "Ja vas, istina, krstim vodom na obraæenje, ali onaj koji za mnom dolazi jaèi je od mene. Ja nisam dostojan obuæe mu nositi. On æe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

12. U ruci mu vijaèa, proèistit æe svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim."

13. Tada doðe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti.

14. Ivan ga odvraæaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?"

15. Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti.

16. Odmah nakon krštenja izaðe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.

17. I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!"

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina