1. A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet.

2. Egymásra talál a szegény és a gazdag, hiszen mind a kettõt az Úr teremtette.

3. Amikor az okost baj éri, elrejtõzik, a balgák továbbmennek, aztán kárát vallják.

4. Az alázatnak az Úr félelme a gyümölcse, a gazdagság, a dicsõség és az élet.

5. A hamisság útján horgok és hurkok vannak, távol marad tõlük, aki félti az életét.

6. Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idõsebb lesz.

7. A gazdag uralkodik a szegények fölött, a kölcsönzõnek szolgája lesz a kölcsönkérõ.

8. Aki gazságot vet, az nyomort arat, és õt magát veri haragjának botja.

9. Áldásban részesül a jóságos tekintetû, mert a kenyérbõl juttat a szegényeknek.

10. Ûzd el a gúnyolódót és elmegy vele a pör is, vége lesz a vitának és a gyalázkodásnak.

11. Az Úr a tiszta szívûeket szereti, akinek sima a nyelve, annak a király a barátja.

12. Az Úr szeme õrködik a tudás fölött, amit az álnok hirdet, azt meghiúsítja.

13. A lusta azt mondja: "Oroszlán van odakint, meg talál ölni az utca közepén!"

14. Az idegen asszonynak mély verem a szája, beleesik, akit elátkozott az Úr.

15. Ha dõreség tapad a fiú szívéhez, a fenyítõ pálca leszedi róla.

16. Aki elnyomja a szegényt, csak gyarapítja, és aki a gazdagnak ad, a vesztére teszi.

17. A bölcsek szavai: Nyisd ki a füledet és halld meg szavaimat, igyekezz szíveddel megérteni õket,

18. mert szép volna, ha bensõdben megõriznéd, és ha az ajkadon mindig készen állanának.

19. Hogy mindig az Úrba vesd a bizalmadat, ma megtanítalak utadra.

20. Nemde, harminc mondást írtam fel számodra, (tele) jótanáccsal és tudománnyal;

21. hogy az igazságot taníthasd, és megbízható feleletet adj, ha kérdeznek?

22. Ne foszd ki a szegényt, azért mert szegény, s azt, akit elnyomnak, ne bántsd a kapunál!

23. Mert az Úr intézi ügyüket, és elveszi azok életét, akik kifosztották õket.

24. Mérges emberekkel ne tarts barátságot, és aki forrófejû, azzal ne érintkezz.

25. Hátha eltanulod különben útjait, és kelepcét állítasz a saját életednek.

26. Ne tarts azokkal, akik kezüket adják, akik adósságért jótállást vállalnak.

27. Hogyha semmid sem lesz, amibõl fizetnél, még az ágyadat is elviszik alólad.

28. Ne told odébb az õsrégi mezsgyét, amelyet atyáid vontak meg.

29. Ha olyan férfit látsz, aki fürgén intézi a dolgát, az a királyoknak lesz majd a szolgálatára, nem a kicsiket fogja szolgálni.

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina