1. Akit sokszor intenek, mégis önfejû marad, rögtön összetörik és nincsen menekvése.

2. Örül a nép, amikor igazak vezetik, ha gonosz kormányoz, sóhajtozik a nép.

3. Aki szereti a bölcsességet, öröme apjának, aki feslett nõket tart, elveri vagyonát.

4. A király a törvénnyel építi országát, de ha túl sok adót kíván, tönkreteszi.

5. Aki hízeleg az embertársának, az hálót feszít ki a lába elé.

6. A gonosz ember lépte alatt csapda lapul, az igaz ember megy és örül.

7. Az igaz megérti a kisemberek ügyét, a gonosz azonban nem ismer megértést.

8. Az izgatók zendülésbe viszik a várost, a bölcsek lecsitítják a haragot.

9. Amikor bölcs ember esztelennel vitáz, akkor ez dühöng, nevet és nincsen nyugta.

10. A vérszopók gyûlölik az ártatlan embert, az igazak meg óvják életét.

11. A bolond egész mérgét azonnal kiönti, de a bölcs végül is lecsillapítja.

12. Ha egy fejedelem hazug szóra hallgat, gonoszokká válnak mind, akik szolgálják.

13. Szegény és elnyomó egymásra találnak: az Úr az, aki fényt ad mindkettõ szemének.

14. Annak a királynak mindenkor fennmarad a trónja, aki a szegények fölött igazsággal ítél.

15. Vesszõ és dorgálás bölcsesség forrása, a zabolátlan fiú szégyen az anyjának.

16. Hogyha gonoszok kormányoznak, gyarapszik a bûn, de az igazak meglátják a bukásukat.

17. Fegyelmezd a fiad, s elégedett leszel: gyönyörûsége lesz majd a lelkednek.

18. Kinyilatkoztatás nélkül elvadul a nép, de boldogság a sorsa, ha a törvényt tartja.

19. Rabszolgát nem lehet szóval javítani: még hogyha megért is, nem engedelmeskedik.

20. Ha olyan férfit látsz, aki siet a szavával, a bolondnak is több a reménye, mint neki.

21. Aki rabszolgáját kiskorától kezdve kényezteti, végül hálátlannak látja.

22. Az indulatos ember veszekedést támaszt, a forrófejû meg halmozza a vétket.

23. Az embert a gõgje (porig) megalázza, de az alázatost megbecsülés éri.

24. A tolvajjal osztozó gyûlöli életét, hallja az átkot, mégsem tesz jelentést.

25. Az emberfélelem kelepcét állít fel, de aki az Úrban bízik, védelmet lel.

26. Sokan keresik az uralkodó kegyét, de a férfi igaza az Úrtól származik.

27. Az igazak szemében utálat tárgya a gonosz, a gonosz meg irtózik a tisztességestõl.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina