1. Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond.

2. Az esztelen vágy már egymagában is rossz, de aki lábával siet, az félrelép.

3. Az embernek balgasága rontja el az útját, a szíve mégis az Urat hibáztatja.

4. A gazdagság egyre több barátot szerez, a szegényt meg elhagyja barátja.

5. A hamis tanú nem marad büntetlen, a hazugságot valló nem menekszik épen.

6. A nemes kegyéért sokan törik magukat, a bõkezû embernek mindenki barátja.

7. Minden atyjafia gyûlöli a szegényt, s a barátai még inkább kerülik. A szavakat kergeti, de még ezt is hiába.

8. Aki szert tesz okosságra, szereti életét, aki hû marad a tudáshoz, az jól jár.

9. A hamis tanú nem marad büntetlen, aki hazugságot vall, az meghal.

10. A balgának nem való a kényelmes élet, a szolgának még kevésbé a fejedelmek fölött uralkodni.

11. A férfit türelmessé teszi okossága, de a legszebb benne, ha elnézi a hibákat.

12. A király rosszkedve oroszlán morgása, a jókedve meg harmat a növényen.

13. A balga fiú örök bosszúság apjának, a civódó asszony meg, mint a lyukas tetõ, elûzi hazulról.

14. A ház és a vagyon az õsök hagyatéka, az okos feleség az Úr ajándéka.

15. A lustaság bódult álomba andalít, a henye lélek sorsa a koplalás.

16. Aki megtartja a törvényt, megõrzi életét, aki nem ad az (isteni) szóra, annak meg kell halni.

17. Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és õ megfizeti a jótéteményét.

18. Büntesd meg a fiad, mert még van reménység, de hogy meghaljon, azt ne kívánd neki.

19. Az erõszak embere megbûnhõdik, s ha megkímélik, gyarapítja baját.

20. Hallgass a jó tanácsra és fogadd el az intést, hogy a végén mégis bölcs lehessél!

21. Mennyi terv van az embernek szívében! De (csak) az maradandó, amit az Úr határoz.

22. Az embert a jósága teszi kedvessé, jobban szeretik a szegényt, mint a hazugot.

23. Az Úrnak félelme életben tart, van mit ennie az embernek, s nem kell rettegnie bajtól.

24. A lusta a kezét bemártja a tálba, de a szájához már nem viszi vissza.

25. Ha verik a gúnyolódót, a balga is okul, az okost csak intik, máris okosabb lesz.

26. Szégyen és gyalázat, ha a fiú veri az apját és elkergeti az anyját.

27. Elég legyen már, fiam, hogy hallgatod az intést, és eltévelyedsz a bölcsesség szavától!

28. A semmirekellõ tanú gúnyolja a törvényt, és a gonosz szája a gazságot falja.

29. Készenlétben a bot a gúnyolódóknak, és az esztelenek hátára a verés.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina