1. Menekül a gonosz, bár nem ûzi senki, az igaz, mint az oroszlán, biztonságban érzi magát.

2. Az istentelenek bûne civódást szít, az okos ember azonban eloltja.

3. Gonosz ember, aki elnyomja a kicsiket, (olyan) mint az esõ, amely elmossa, s nem hozza a kenyeret.

4. Aki elhagyja a törvényt, a gonoszt dicséri; ám a törvény tisztelõje fölgerjed ellene.

5. A gonosz emberek nem fogják föl, mi a jó, mindent megértenek azok, akik keresik az Urat.

6. Jobb a szegény, ha tisztességben él, mint aki rossz úton jár és gazdag.

7. Az okos fiú megtartja az intelmet, aki a tobzódókkal tart, gyalázza az apját.

8. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, olyannak gyûjt, aki megkönyörül a szegényen.

9. Aki elfordítja fülét a törvénytõl, annak még az imája is szégyen.

10. Aki az igazakat gonosz útra viszi, beleesik a saját vermébe; a bûnteleneknek jóban lesz részük.

11. A gazdag bölcsnek gondolja magát, de az okos szegény keresztüllát rajta.

12. Ha az igazak gyõznek, nagy a fény és ujjongás, de ha a gonoszok gyõznek, mindenki elrejtõzködik.

13. Nincs sikere annak, aki titkolja a bûnét, de irgalomra lel, aki bevallja, s kerüli.

14. Jól jár az az ember, aki mindig résen van, aki megkeményíti a szívét, az elbukik.

15. Bömbölõ oroszlán és kitörõ medve a gonosz, aki védtelen népen uralkodik.

16. A hatalmas nagy az elnyomásban, de az okossága kicsi, (mégis), aki utálja az igaztalan pénzt, soká él.

17. Az az ember, akit kiontott embervér terhe nyom, a sírjáig menekül. Ne támogasd!

18. Aki bûntelenül él, üdvöt talál, aki hamis útra lép, egyszer csak elesik.

19. Dúskál a kenyérben, aki mûveli a földjét, szegény lesz, aki üres dolgok után futkos.

20. A szilárd férfiú bõséges áldást kap, aki a gazdagságot hajszolja, nem marad büntetlen.

21. Nem jó az elfogult részrehajlás, egy falat kenyérért rosszá válik az ember.

22. Aki sanda szemmel mohón vagyonra tör, nem látja elõre, hogy nélkülözésre jut.

23. Aki mást megint, az végül kedvesebb lesz neki, mint akinek a nyelve hízelgõn szól hozzá.

24. Aki apját, anyját meglopja és azt mondja: "Nem bûn!", az a megrontónak társául szegõdött.

25. Veszekedést szít a telhetetlen ember, erõre kap, aki az Úrban bízik.

26. Aki a maga eszére hagyatkozik, az bolond; aki bölcsességben él, az biztos úton jár.

27. Aki ad a szegénynek, az nem szenved hiányt; aki befogja a szemét, azt sokan átkozzák.

28. Ha a gonoszok gyõznek, mindenki elbújik, de hogyha megbuknak, nõ az igazak száma.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina