1. A király szíve vízfolyás az Úr kezében, ahová akarja, oda irányítja.

2. A maga útját minden ember jónak látja, de az Úr a szívek vizsgálója.

3. Azt tenni, ami jó és igazságos, sokkal kedvesebb az Úrnak, mint az áldozat.

4. A szemek kevélysége, a szív pökhendisége, a gonosz lámpása: bizony csupa bûn.

5. A szorgalmas tervei biztos nyereséget szereznek, de a mohónak minden vágya csõdbe vezet.

6. Kincsnek halmozása hazudozó nyelvvel a halált hajszolóknak szétfoszló kacatja.

7. A rosszakat lerántja erõszakos tettük, mert hisz nem hajlandók a helyeset tenni.

8. A bûnbe esett ember útja tekervényes, de a tisztának egyenes a tette.

9. Jobb a tetõ szegletében lakni, mint közös házban egy házsártos asszonnyal.

10. Gonoszságot áhít a gonosznak lelke, más ember nem talál szemében irgalmat.

11. Bûnhõdnie kell a gonosznak, hogy bölcs legyen a balga, de a bölcs okul, ha felvilágosítják.

12. Az igaz a gonosznak házát kioktatja, amikor a gonoszokat gáncsolja a rosszban.

13. Aki bedugja fülét, amikor kér a szegény, maga is kér majd, de nem hallgatják meg.

14. A titkos adomány csillapítja a haragot, és a ruhába rejtett ajándék a dühöt.

15. Igazságot tenni öröm az igaznak, de nagy ijedelem a gonosztevõknek.

16. A belátás útjáról letérõ ember a holt lelkek közt fog megpihenni.

17. A szórakozni vágyó ember szükséget szenved, nem gazdagszik meg, aki a bort szereti meg az olajat.

18. Az igazért a gonosz a váltságdíj, a becsületes helyett az áruló.

19. Jobb a sivatagban lakni, mint olyan asszonnyal, aki csak veszekszik és csak zsörtölõdik.

20. A bölcs lakásában van tartalék és olaj, de a bolond ember ezt is, azt is csak lenyeli.

21. Aki komolyan törekszik az igazságra és jóságra, életet szerez és dicsõséget.

22. A bölcs behatol az ellenség városába, s ledönti az erõdöt, amiben az bizakodott.

23. Aki vigyáz a szájára meg a nyelvére, megmenti életét a szorongatásoktól.

24. A gõgös arcátlannak "gúnyolódó" a neve, felfuvalkodottság a tettei rugója.

25. A lustát megöli, amihez kedve van, keze ugyanis megtagadja a munkát.

26. A gonosz egyre csak áhítozik, az igaz fukarság nélkül adakozik.

27. Utálatot kelt a gonosz áldozatja, fõképp hogyha aljas szándékkal hozza.

28. Elpusztul a tanú, ha hazugságot vall, de amit a fültanú mond, az maradandó.

29. A gonosz férfi mogorva arcot vág, az igaz egyenes irányt szab útjának.

30. Nincs olyan bölcsesség, nincs olyan tudomány, s nincs olyan tanács, amely megáll az Úr színe elõtt.

31. A csata napjára paripát nyergelnek, ám a gyõzelmet az Úr adja.

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina