1. Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát?

2. Fönt a magaslaton az út fölött, ott áll, ahol az utak keresztezik egymást.

3. A város kapuinál, a kapuk nyílásánál hangosan kiáltja:

4. "Férfiak, hozzátok intézem szózatom, emberek, nektek szól a szavam!

5. Ó, ti együgyûek, legyetek okosak végre, és ti balgatagok, térjetek már észre!

6. Figyeljetek ide! Amit hirdetek, az helyes, õszinte szóra nyílnak ajkaim.

7. Mert az én számat az igazság mozgatja, ajkaim borzadnak minden álnokságtól.

8. Számnak minden szava színtiszta igazság, nincsen benne semmi kitekert vagy hamis.

9. Az értelmes embernek mind megfelel, aki szert tett a tudásra, az helyesli õket.

10. Intelmemet vegyétek szívesebben, mint az ezüstöt, legyen a tudás kívánatosabb az aranynál,

11. Mert a bölcsesség jobb a korallnál, nem érhet föl vele semmilyen drágaság."

12. "Nekem, a bölcsességnek birtokomban van az eszesség, én találtam fel az éleslátás tudományát.

13. [Az Úr félelme a rossznak utálata.] A gõg és a fennhéjázás, a gonosz élet és a száj hamissága gyûlöletes nekem.

14. Az én tulajdonom a jó tanács és a siker, enyém az okosság és enyém a lelkierõ.

15. Általam kormányoznak a királyok, és tesznek igazságot a tisztségviselõk.

16. Általam uralkodnak a fejedelmek, és ítélkeznek a fõemberek az egész föld fölött.

17. Akik szeretnek, azokat szeretem, s aki keres, az rám is talál.

18. Nálam van a gazdagság, s nálam a dicsõség, a tekintélyes vagyon és az igazságosság.

19. Gyümölcseim jobbak, mint az arany s a színarany, hasznom többet ér, mint a válogatott ezüst.

20. Az igazságosság útjain járok, annak ösvényén, ami jogos.

21. Azoknak, akik szeretnek, vagyont adok és megtöltöm csûreiket."

22. "Alkotó munkája elején teremtett az Úr, õsidõktõl fogva, mint legelsõ mûvét.

23. Az idõk elõtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése elõtt.

24. Amikor létrehozott, még õsvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elõ víz.

25. Mielõtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat,

26. amikor a földet és a mezõket még nem alkotta meg, és a föld elsõ rögét sem.

27. Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az õsvíz színére a kört megvonta,

28. amikor a felhõket fölerõsítette, s az õsforrások erejét megszabta;

29. amikor kijelölte a tenger határát - és a vizek nem csaptak ki -, amikor megrajzolta a föld szilárd részét.

30. Ott voltam mellette mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe elõtt.

31. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között."

32. "Nos hát, fiaim, hallgassatok rám! Jól járnak, akik megtartják útjaimat.

33. Halljátok meg intõ szavamat: legyetek bölcsek, s ne tagadjátok meg tõle a figyelmet!

34. Boldog ember, aki hallgat rám, aki napról napra õrködik ajtómnál, s õrzi kapuim félfáit.

35. Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését.

36. De aki vét ellenem, saját lelkének árt, akik elvetnek, a halált kedvelik."

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina