1. Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul atunci când regele Sedecía i-a trimis la el pe Paşhúr, fiul lui Malchía, şi pe Sofonía, fiul lui Maaséia, preotul, să-i zică:

2. „Consultă-l pe Domnul pentru noi, căci Nabucodonosór, regele din Babilón, vrea să facă război împotriva noastră: poate că Domnul va face pentru noi după toate faptele lui minunate, ca să-l facă să plece de la noi!”.

3. Iar Ieremía le-a spus: „Aşa să-i spuneţi lui Sedecía:

4. «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: ‹Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre şi cu care luptaţi împotriva regelui din Babilón şi împotriva caldéilor care vă strâmtorează şi le voi aduna în mijlocul acestei cetăţi.

5. Eu însumi voi lupta împotriva voastră cu mână întinsă şi cu braţ puternic, cu mânie, cu furie şi cu mare indignare.

6. Îi voi lovi pe locuitorii acestei cetăţi, pe oameni şi pe animale şi vor muri de o ciumă cumplită.

7. După aceea – oracolul Domnului – îi voi da pe Sedecía, regele lui Iúda, pe slujitorii lui, poporul şi pe cei care vor rămâne în cetatea aceasta de la ciumă, de la sabie şi de la foamete, [îi voi da] în mâna lui Nabucodonosór, regele Babilónului, în mâna duşmanilor lor şi în mâna celor care le caută viaţa. El îi va lovi cu ascuţişul sabiei; nu-i va cruţa, nu-i va fi milă şi nu va avea îndurare faţă de ei› ».

8. Iar acestui popor spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, pun înaintea voastră calea vieţii şi calea morţii.

9. Cel care va rămâne în cetatea acesta va muri de sabie sau de foamete sau de ciumă; cel care va ieşi va cădea înaintea caldéilor care vă asediază şi va trăi, dar sufletul lui va deveni pradă.

10. Căci mi-am pus faţa împotriva acestei cetăţi spre rău, nu spre bine – oracolul Domnului – şi ea va fi dată în mâna regelui din Babilón şi o va arde în foc› ».

11. Iar casei regelui lui Iúda [spune-i]:

12. «Casă a lui Davíd, aşa vorbeşte Domnul: ‹Faceţi judecată corectă dimineaţa şi eliberaţi-l pe cel nedreptăţit din mâna celui care oprimă ca să nu se aprindă ca un foc mânia mea, care va arde şi nu va fi cine să stingă răutatea faptelor voastre!

13. Iată, sunt împotriva ta, tu care locuieşti în vale, pe stâncă, pe platou şi care spui: ‘Cine va coborî împotriva noastră şi cine va veni asupra locuinţelor noastre?’.

14. Vă voi pedepsi după roadele faptelor voastre –oracolul Domnului – şi voi aprinde un foc în pădurea sa care va devora toate împrejurimile sale› »”.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina