1. Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul:

2. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Scrie pentru tine într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus!

3. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îl voi face pe poporul meu, pe Israél şi pe Iúda, spune Domnul; îi voi face să se întoarcă în ţara pe care le-am dat-o părinţilor lor şi o vor lua în stăpânire»”.

4. Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul despre Israél şi despre Iúda:

5. „Aşa vorbeşte Domnul: «Glas de groază am auzit, de teroare, nu de pace.

6. Întrebaţi şi vedeţi dacă naşte vreun bărbat! Atunci de ce-i văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe şolduri, ca una care naşte, şi toate feţele au devenit palide?

7. Vai, este mare ziua aceea! Nu a mai fost ca ea. Este timp de strâmtorare pentru Iacób, dar el va fi salvat din el.

8. În ziua aceea – oracolul Domnului Sabaót –, voi zdrobi jugul lui de pe grumazul tău şi legăturile tale le voi rupe; străinii nu te vor mai pune să le slujeşti.

9. Ci îl vor sluji pe Domnul Dumnezeul lor şi pe Davíd, regele lor, pe care îl voi face să se ridice pentru ei.

10. Dar tu nu te teme, slujitorul meu, Iacób, – oracolul Domnului – şi nu te înspăimânta, Israél, căci, iată, eu te voi salva din [ţara] îndepărtată şi pe descendenţa ta, din ţara captivităţii. Iacób se va întoarce, va fi în pace, va fi liniştit şi nimeni nu-l va mai înspăimânta.

11. Căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului – ca să te eliberez. Voi distruge toate neamurile unde ai fost împrăştiat; pe tine nu te voi distruge, ci te voi mustra cu judecată, dar totuşi te voi pedepsi».

12. Aşa vorbeşte Domnul: «Rana ta este de nevindecat şi lovitura ta, gravă.

13. Nu este nimeni care să apere cauza, ca să-ţi lege [rana]; sunt medicamente care să vindece, dar nu pentru tine.

14. Toţi cei care te iubeau te-au uitat, nimeni nu te mai caută, pentru că te-am lovit cum se loveşte duşmanul, cu o pedeapsă crudă, pentru mulţimea nelegiuirilor tale şi pentru că s-au înmulţit păcatele tale.

15. De ce strigi pentru rana ta? Chinul tău este de nevindecat din cauza mulţimii nelegiuirii tale şi, pentru că s-au înmulţit păcatele tale, ţi-am făcut acestea.

16. Totuşi, toţi cei care te devorează vor fi devoraţi, toţi cei care te strâmtorează vor merge în captivitate, cei care te prădează vor fi prădaţi şi pe cei care te jefuiesc îi voi da jafului.

17. Eu voi face vindecarea ta şi te voi vindeca de toate loviturile tale – oracolul Domnului – pentru că te-au numit ‹Cea alungată, acel Sión pe care nu-l caută nimeni› »”.

18. Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu aduc înapoi din captivitate corturile lui Iacób şi mă voi îndura de locuinţele lui! Cetatea va fi reconstruită pe ruinele sale şi palatul va fi locuit după regula lui.

19. Va ieşi de acolo mulţumire şi glasul celor care se bucură: îi voi înmulţi şi nu se vor împuţina, îi voi face să fie onoraţi, nu neînsemnaţi.

20. Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va fi stabilă înaintea mea; îi voi pedepsi pe toţi cei care îi oprimă.

21. Conducătorul lor va fi din el şi stăpânitorul lor va ieşi din mijlocul lui; îl voi face să se apropie, iar el se va apropia de mine. Cine este cel care îşi împrumută inima ca să se apropie de mine? – oracolul Domnului.

22. Atunci, voi veţi fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru”.

23. Iată, furtuna Domnului şi furia năvălesc, o furtună ameţitoare năvăleşte asupra capetelor celor răi!

24. Mânia aprinsă a Domnului nu se va întoarce până nu va face şi nu va împlini planul inimii sale. În zilele de pe urmă, o veţi înţelege.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina