1. Scăpaţi, fii ai lui Beniamín, din mijlocul Ierusalímului! Sunaţi din trâmbiţă la Técoa, ridicaţi un semnal în Bet-Chérem! Căci răul se arată din nord şi un dezastru mare.

2. Pe frumoasa şi gingaşa fiică a Siónului o voi reduce la tăcere.

3. Vor veni asupra ei păstori cu turmele lor, îşi vor fixa corturile împotriva ei de jur împrejur şi fiecare va paşte în partea lui.

4. Declaraţi împotriva ei un sfânt război, ridicaţi-vă şi să mergem la amiază! Vai de noi! Căci ziua este pe sfârşite şi umbrele serii se lungesc.

5. Ridicaţi-vă, să mergem noaptea şi să prădăm palatele ei!

6. Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Tăiaţi copaci şi aşezaţi împotriva Ierusalímului parapeţi! Ea, cetatea, toată este pedepsită, oprimare este în interiorul ei”.

7. Cum îşi varsă cisterna apele, aşa îşi varsă ea răutatea. Violenţă şi ruină se aude în ea, înaintea mea, întotdeauna, boală şi lovitură.

8. Lasă-te corectat, Ierusalím, ca să nu se îndepărteze sufletul meu de la tine, ca să nu fac din tine o ruină şi un pământ care nu este locuit!

9. Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Strângeţi restul lui Israél ca pe o vie, întoarce-ţi mâna asemenea culegătorului asupra coşurilor!

10. Cui voi vorbi şi voi da mărturie ca ei să asculte? Iată, urechea lor este necircumcisă şi nu pot să audă! Iată, cuvântul Domnului a devenit pentru ei ruşine, nu-şi mai găsesc plăcerea în el!

11. M-am umplut de mânia Domnului şi nu mai pot s-o ţin. Revars-o asupra pruncilor de pe uliţă şi, totodată, asupra grupului de tineri. Căci şi bărbatul şi femeia vor fi capturaţi, ca şi bătrânul şi cel plin de zile.

12. Casele lor vor trece la alţii împreună cu câmpiile şi femeile, căci îmi voi întinde mâna împotriva locuitorilor ţării”, oracolul Domnului.

13. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi şi, de la profet până la preot, toţi lucrează cu înşelăciune.

14. Ei tratează rănile poporului meu cu superficialitate şi zic: „Pace, pace!”, dar nu este pace.

15. Sunt făcuţi de ruşine pentru că fac lucruri abominábile; dar ei nu se mai ruşinează şi nu mai ştiu de umilinţă. De aceea, vor cădea cu cei care cad şi, în timpul pedepsei, se vor poticni, spune Domnul.

16. Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi pe căi şi vedeţi! Consultaţi cărările de altădată: [vedeți] care este calea binelui, mergeţi pe ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!”. Dar ei au zis: „Nu vrem să mergem”.

17. Am stabilit peste voi străjeri: ascultaţi sunetul trâmbiţei! Dar ei au zis: „Nu vrem să ascultăm”.

18. De aceea, ascultaţi, neamuri, şi află, adunare, ceea ce este împotriva lor.

19. Ascultă, pământule: voi face să vină răul asupra acestui popor, rodul planurilor lor, pentru că nu au ascultat cuvintele mele şi legea mea au respins-o.

20. La ce [bun] să ajungă la mine tămâie din Sába şi scorţişoara cea bună dintr-o ţară îndepărtată? Arderile voastre de tot nu-mi sunt plăcute şi jertfele voastre nu au trecere înaintea mea.

21. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: Iată, voi pune capcane înaintea acestui popor; părinţii şi fiii vor cădea împreună în ele şi vor pieri locuitorul şi vecinul său!

22. Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, un popor vine din ţinutul de nord şi un neam mare se ridică de la marginile pământului!

23. Ei apucă arcul şi lancea; sunt cruzi şi nu au milă. Glasul lor mugeşte ca marea şi călăresc pe cai. Ei sunt pregătiţi ca un singur om ca să lupte împotriva ta, fiica Siónului.

24. Am auzit de faima lui şi ne-au slăbit mâinile. Strâmtorarea ne-a surprins, chin precum al celei care naşte.

25. Nu ieşiţi la câmp şi nu mergeţi pe drum, căci sabia duşmanului este teroare de jur împrejur!

26. Fiică a Siónului, încinge-te cu sac şi acoperă-te cu cenuşă! Jeleşte ca pentru singurul fiu, plânset al amărăciunilor! Căci pe neaşteptate va veni devastatorul asupra noastră.

27. Te-am pus ca unul care îl încearcă pe poporul meu, ca o fortăreaţă, ca să cunoşti şi să încerci căile lor.

28. Toţi sunt rebeli, umblă şi bârfesc. Sunt ca bronzul şi fierul, toţi sunt nişte corupţi.

29. Foalele suflă, plumbul este consumat de foc, în zadar topeşte topitorul, căci cele rele nu sunt separate.

30. «Argint respins» li se va spune, căci Domnul i-a respins”.

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina