1. Către Moáb. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Vai de Nebó, căci va fi devastat! Este făcut de ruşine şi capturat Chiriatáim; este făcut de ruşine locul de refugiu şi împrăştiat.

2. Nu mai este gloria Moábului, în Heşbón ei gândesc răul împotriva lui; veniţi să-l distrugem, ca să nu mai fie un neam! Şi tu, Madmén, vei fi redus la tăcere şi sabia te va urmări.

3. Glas de strigăt din Horonáim: «Devastare şi prăpăd mare!».

4. Moábul este zdrobit! Cei mici ai săi au făcut să se audă strigătul.

5. Pe urcuşul de la Luhít urcă plânset peste plânset, iar pe coborâşul de la Horonáim se aude strigătul strâmtorării prăpădului.

6. Fugiţi, scăpaţi-vă vieţile şi fiţi ca Aroér în pustiu!

7. Căci, pentru că te-ai încrezut în lucrările tale şi în vistieriile tale, vei fi luat şi tu, iar Chemóş va merge în captivitate împreună cu preoţii şi căpeteniile lui.

8. Devastatorul va veni în fiecare cetate şi nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri şi câmpia va fi distrusă, aşa cum a spus Domnul.

9. Daţi aripi Moábului, căci vrea să zboare! Cetăţile lui vor fi devastate şi nu va fi locuitor în ele.

10. Blestemat cel care face lucrarea Domnului cu prefăcătorie; blestemat cel care-şi trage sabia de la sânge!

11. Moáb a stat liniştit din tinereţea lui, a fost în pace pe drojdia lui. Nu a fost turnat din vas în vas şi nu a mers în captivitate. De aceea i s-a păstrat gustul şi mirosul nu i s-a schimbat.

12. De aceea, iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi trimite la el pritocitori şi-l vor pritoci; vasele sale le vor vărsa şi vor sparge burdufurile sale.

13. Moáb se va ruşina de Chemóş aşa cum s-a ruşinat Israél de Bétel, în care şi-a pus încrederea.

14. Cum puteţi să ziceţi: «Noi suntem viteji, oameni puternici pentru luptă»?

15. Devastatorul lui Moáb şi al cetăţilor sale urcă, cei aleşi dintre tinerii săi coboară la înjunghiere – oracolul regelui, al cărui nume este Domnul Sabaót.

16. Se apropie să ajungă catastrofa Moábului, răul lui se grăbeşte foarte mult.

17. Jeliţi pentru el, voi toţi care îl înconjuraţi! Cei care cunoaşteţi numele lui spuneţi: «Cum de a fost zdrobit toiagul cel puternic, bastonul gloriei!».

18. Coboară din glorie şi locuieşte în loc uscat, locuitoare, fiică a Dibónului! Căci devastatorul Moábului urcă împotriva ta, prădează fortăreţele tale.

19. Stai pe drum şi veghează, locuitoare din Aroér! Întreabă-l pe fugar, iar celui scăpat zi-i: «Ce a fost?»!

20. Moáb este făcut de ruşine, pentru că a fost zdrobit. Jeliţi şi strigaţi, faceţi cunoscut în Arnón că Moáb este devastat!

21. A venit judecata peste ţara din câmpie, peste Holón, peste Iáhaţ şi peste Mefáat,

22. peste Dibón, peste Nebó, peste Bet-Diblátáim,

23. peste Chiriatáim, peste Bet-Gamúl, peste Bet-Meón,

24. peste Cheriót, peste Bóţra, peste toate cetăţile din ţara Moáb, îndepărtate sau apropiate.

25. Cornul lui Moáb a fost frânt şi puterea lui, zdrobită – oracolul Domnului.

26. Îmbătaţi-l pe Moáb pentru că s-a înălţat împotriva Domnului! Să se tăvălească în vărsătura lui şi să fie şi el spre derâdere!

27. Oare nu a fost Israél pentru tine spre derâdere? A fost el oare găsit printre hoţi, că dădeai din cap ori de câte ori vorbeai despre el?

28. Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci, locuitori ai Moábului! Fiţi ca porumbeii care îşi fac cuibul pe marginile gurii peşterii!

29. Am auzit de mândria Moábului: este foarte mândru; de îngâmfarea, de mândria, de semeţia şi de înălţarea inimii lui.

30. Eu cunosc – oracolul Domnului – insolenţa lui; Nu e decât vorbărie, nu face nimic bun.

31. De aceea, gem pentru Moáb, strig pentru tot Moábul, iar pentru oamenii din Chir-Herés bombănesc.

32. Mai mult decât am plâns pentru Iaezér voi plânge pentru tine, vie din Sibmá. Ramurile tale au trecut de mare până la Marea Iaezér, devastatorul a căzut peste roadele tale de vară şi peste culesul viei tale.

33. S-au dus bucuria şi veselia din Carmél şi din ţara lui Moáb. Am făcut să nu mai fie vin în teascuri; nu se mai calcă cu cântare [de veselie], cântarea nu mai este cântare.

34. De strigătele din Heşbón [se aude] până la Elealé, îşi ridică glasurile până la Iáhaţ, de la Ţoár până la Horonáim, la Eglát-Şelişía, căci şi apele de la Nimrím vor fi secate.

35. Voi face să înceteze din Moáb – oracolul Domnului – cel care urcă pe înălţimi şi arde tămâie pentru dumnezeul său.

36. De aceea geme inima mea pentru Moáb ca un fluier, îmi geme inima pentru oamenii din Chir-Herés ca un fluier, pentru că toată abundenţa pe care a făcut-o a pierit.

37. Căci toate capetele sunt rase, toate bărbile sunt tăiate, pe toate mâinile au făcut tăieturi şi pe coapse [au pus] sac.

38. Toate terasele din Moáb şi din pieţele lui, toate sunt pline de bocet, pentru că l-am zdrobit pe Moáb ca pe un vas în care nu-ţi mai găseşti plăcerea – oracolul Domnului.

39. «Cât este de ruinat – gem ei! Cum şi-a întors spatele Moáb cu ruşine!». Moábul va fi spre derâdere şi spre ruină pentru toţi cei care-l înconjoară”.

40. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, el va zbura ca un vultur,

41. Cheriót este capturat, fortăreţele sunt luate; Inima celor viteji ai lui Moáb va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.

42. Moáb se va distruge şi nu va mai fi popor, pentru că s-a înălţat împotriva Domnului.

43. Groază, groapă şi laţ sunt împotriva ta, locuitor al Moábului – oracolul Domnului.

44. Cel care fuge de groază va cădea în groapă şi cel care se va ridica din groapă va cădea în laţ, căci fac să vină asupra Moábului anul pedepsirii lor – oracolul Domnului.

45. La umbra Heşbónului stau fără putere fugarii; pentru că un foc va ieşi din Heşbón, o flacără, din Sihon: va mistui tâmplele Moábului şi creştetul fiilor zarvei.

46. Vai de tine, Moáb! Poporul lui Chemóş a pierit! Căci fiii tăi sunt luaţi captivi şi fiicele tale, în captivitate.

47. În zilele de pe urmă, îl voi face pe Moáb să se întoarcă din captivitate”. Până aici, judecata lui Moáb.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina