1. În acelaşi an, la începutul domniei lui Sedecía, regele lui Iúda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Ananía, fiul lui Azúr, profetul care este din Gabaón, mi-a zis în casa Domnului, înaintea preoţilor şi a întregului popor:

2. „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Am zdrobit jugul regelui din Babilón.

3. Peste încă doi ani de zile, voi aduce înapoi în locul acesta toate obiectele casei Domnului pe care le-a luat Nabucodonosór, regele Babilónului, din locul acesta şi le-a dus în Babilón.

4. Şi pe Iehonía, fiul lui Ioiachím, regele lui Iúda, şi pe toţi deportaţii lui Iúda care au fost duşi în Babilón îi aduc înapoi în locul acesta – oracolul Domnului – pentru că voi zdrobi jugul regelui din Babilón»”.

5. Atunci i-a spus Ieremía, profetul, lui Ananía, profetul, înaintea preoţilor şi înaintea întregului popor care stăteau în casa Domnului.

6. Ieremía, profetul, a zis: ,,Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai profeţit tu şi să aducă înapoi obiectele casei Domnului şi pe toţi deportaţii din Babilón în locul acesta!

7. Numai ascultă acest cuvânt pe care eu îl spun în auzul tău şi în auzul întregului popor:

8. profeţii care au fost înaintea mea şi înaintea ta din vechime au profeţit la multe popoare şi la regate mari despre război, despre nenorocire şi despre ciumă.

9. Însă profetul care profeţeşte pacea, când cuvântul profetului se va împlini, atunci se va şti că profetul este trimis de Domnul cu adevărat”.

10. Apoi, Ananía, profetul, a luat jugul de pe grumazul lui Ieremía, profetul, şi l-a zdrobit.

11. Ananía a zis în auzul întregului popor: „Astfel vorbeşte Domnul: «Aşa voi zdrobi jugul lui Nabucodonosór, regele Babilónului, peste doi ani de zile de pe grumazul tuturor neamurilor»”. Apoi Ieremía, profetul, a plecat pe drumul său.

12. Dar a fost cuvântul Domnului către Ieremía după ce Ananía, profetul, a zdrobit jugul de pe grumazul lui Ieremía, profetul:

13. „Mergi şi spune-i lui Ananía: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Tu ai zdrobit juguri de lemn, dar ai făcut în locul lor juguri de fier›.

14. Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: ‹Am pus un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să-l slujească pe Nabucodonosór, regele Babilónului, şi-l vor sluji. Şi i-am dat chiar şi vieţuitoarele câmpului› »”.

15. Ieremía, profetul, i-a zis lui Ananía, profetul: „Ascultă, Ananía! Nu Domnul te-a trimis şi tu faci poporul acesta să se încreadă în minciună.

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Iată, te alung de pe faţa pământului şi în timpul anului vei muri, căci ai vorbit de revoltă împotriva Domnului!»”.

17. Şi Ananía, profetul, a murit în anul acela, în luna a şaptea.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina