1. Al lui Davíd. Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?

2. Când se apropie de mine răufăcătorii, ca să-mi sfâşie trupul, aceştia, asupritorii şi duşmanii mei, se poticnesc şi cad.

3. Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, inima mea tot nu s-ar teme; chiar dacă s-ar ridica un război împotriva mea, şi atunci aş fi încrezător.

4. Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să vizitez sanctuarul său.

5. El mă va ascunde în adăpostul lui în ziua cea rea, mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, mă va ridica pe o stâncă.

6. Şi acum, să se înalţe capul meu deasupra duşmanilor mei ce mă înconjoară, iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă; voi cânta şi-l voi lăuda în psalmi pe Domnul.

7. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem: îndură-te de mine şi răspunde-mi!

8. Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea!”. Eu caut, Doamne, faţa ta.

9. Nu-ţi ascunde faţa de la mine, nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge şi nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!

10. Chiar tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a primit la sine.

11. Arată-mi, Doamne, calea ta, călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă din cauza duşmanilor mei!

12. Nu mă da în mâna asupritorilor mei, căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi, care nu respiră decât violenţa!

13. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului pe pământul celor vii.

14. Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina