1. Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, toate insulele să [tresalte] de veselie!

2. Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său.

3. Focul merge înaintea lui şi-i mistuie pe potrivnicii lui de jur împrejur.

4. Fulgerele sale luminează lumea: pământul le vede şi se cutremură.

5. Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea stăpânului a tot pământul.

6. Cerurile fac cunoscută dreptatea lui şi toate popoarele îi văd gloria.

7. Să fie făcuţi de ruşine toţi cei care slujesc la chipuri cioplite, cei care se laudă cu idolii! Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii!

8. Sión aude şi se bucură şi fiicele lui Iúda tresaltă de bucurie pentru judecăţile tale, Doamne.

9. Căci tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste tot pământul şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii.

10. Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul! El păzeşte sufletele credincioşilor săi, îi va elibera din mâna nelegiuiţilor.

11. Pentru cel drept a răsărit lumina şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.

12. Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale!

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina