1. Cântare a treptelor. Încă din tinereţe, mult m-au asuprit, – să spună asta Israél –

2. încă din tinereţe, mult m-au asuprit, dar nu m-au biruit.

3. Cu plugul mi-au arat spinarea, au tras pe ea brazde lungi.

4. Dar Domnul este drept, a sfărâmat jugul nelegiuiţilor.

5. Să fie făcuţi de ruşine şi să se întoarcă înapoi toţi cei care urăsc Siónul!

6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a creşte,

7. cu care nu-şi umple mâna cel care seceră şi nici poala, cel care adună snopii!

8. Şi niciun trecător să nu poată spune: „Binecuvântarea Domnului să fie asupra voastră! Vă binecuvântăm în numele Domnului”.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina