1. Aleluia! Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

2. Voi lăuda pe Domnul în [toată] viaţa mea, voi cânta psalmi Dumnezeu lui meu cât voi trăi.

3. Nu vă puneţi încrederea în cei nobili, în fiii oamenilor, care nu pot să mântuiască!

4. Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână şi în aceeaşi zi se destramă planurile lor.

5. Fericit este acela care îl are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacób; care-şi pune speranţa în Domnul Dumnezeul său!

6. El a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele. El păstrează fidelitatea în veci.

7. El face judecată pentru cei asupriţi, el dă pâine celor flămânzi. Domnul îi eliberează pe cei închişi.

8. Domnul deschide ochii celor orbi, Domnul îi ridică pe cei împovăraţi, Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,

9. Domnul are grijă de cei străini, sprijină pe văduvă şi pe orfan, dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.

10. Domnul Dumnezeul tău, Siónule, domneşte în veci, din generaţie în generaţie. Aleluia!

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina