1. Maestrului de cor. Yedutún. Psalm. Al lui Davíd.

2. Numai în Dumnezeu îşi află liniştea sufletul meu, de la el vine mântuirea mea.

3. Numai el este stânca şi mântuirea mea, turnul meu de scăpare; de aceea, nu mă clatin.

4. Până când vă veţi năpusti asupra unui om, lovindu-l cu toţii ca pe un zid gata să cadă şi ca pe un perete surpat?

5. Se sfătuiesc cum să-l doboare de la înălţimea lui, se desfată în minciună; cu gura binecuvântează, dar în adâncul lor blestemă. Sélah

6. Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu liniştea, pentru că numai de la el [vine] speranţa mea.

7. Numai el este stânca şi mântuirea mea, turnul meu de scăpare; de aceea, nu mă clatin.

8. În Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea, stânca tăriei mele, refugiul meu este la Dumnezeu.

9. Poporule, pune-ţi încrederea în el în orice moment! Revărsaţi-vă inimile în faţa lui! Dumnezeu este refugiul nostru!

10. Deşertăciune sunt fiii lui Adám, minciună, fiii oamenilor. Dacă s-ar cântări toţi la un loc, [ar fi mai uşori] decât aburul.

11. Nu vă încredeţi în oprimare şi nu vă lăsaţi înşelaţi de jaf; chiar dacă ar fi să curgă bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!

12. O dată a vorbit Domnul şi de două ori am auzit aceasta: tăria este a lui Dumnezeu,

13. şi a ta, Doamne, este îndurarea, pentru că tu-l răsplăteşti pe fiecare după faptele sale.

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina