1. Maestrului de cor. Pe [melodia] „Să nu distrugi!”. Psalm. Al lui Asáf. Cântare.

2. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm şi invocăm numele tău; vestim faptele tale minunate.

3. Voi stabili un timp şi voi judeca cu dreptate.

4. Chiar dacă s-ar cutremura pământul şi toţi locuitorii lui, eu îi voi întări coloanele. Sélah

5. Am zis celor orgolioşi: „Nu vă mândriţi!” şi celor nelegiuiţi: „Nu ridicaţi fruntea!”.

6. Nu vă ridicaţi atât de sus frunţile; nu vorbiţi cu aroganţă, cu grumazul [înţepenit].

7. Fiindcă nici de la răsărit şi nici de la apus, nici din pustiu şi nici din munţi,

8. ci de la Dumnezeu vine judecata: pe unul îl coboară şi pe altul îl ridică.

9. În mâna Domnului este o cupă plină cu vin ameţitor. El varsă din ea şi vor sorbi nelegiuiţii pământului, o vor bea până la drojdie.

10. Iar eu voi face cunoscut până-n veac, voi cânta psalmi Dumnezeului lui Iacób;

11. şi toate frunţile păcătoşilor le voi doborî, iar cei drepţi îşi vor înălţa capul.

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina